Ny årbok – 2021-2023

Boka kan bestillast hos kasseraren i HHL

Innhald i Årbok nr.11 
2021-2023

Forord      5
Kunstnaren Ingebret Brekke ­– austmannen som kom til Ølen
av Audun Solberg 9
Gunleik Bergrud musikaren, synspedagogen,
idrettsmannen og forfattaren av Thorbjørn Aamaas 18
Nils Sletta 1943-2020, Minneord av Knut Buen 35
To Düsseldorf-målarar kjem til Hjartdal prestegard i 1852
av Olav Tho 44
Kjetil Løndal – ei sol i folkemusikken
av Kjell Christian Midtgaard 52
Heksfjell turistsenter – store planar, men mindre resultat
av Torkel Hytta 76
Et bryllup, Skulestil av Halvor Bøe, 1906 88
Eit bygdeglimt, ved Ivar T Dahl 93
Takker og steikeheller – litt om bruk og tilvirking
av Olav Langåsdalen 97
Med tanke på Heilage Tov(e)
  Leif Skoje: Heilage Tove og tida han levde i 104
  Knut Buen: Folkeminne rundt Heilage Tove
  og fyrste kyrkja i Tuddal 110
  Thorbjørn Aamaas: Var heilag Tove ein helgen? 113
Ordførarkjedet til Hjartdal kommune 117
Svein Vetle Trae, 1955–2023 123
I avisa for 100 år sidan 124
Ting frå tidlegare tider 127
Bidragsytarane til boka 128
Årsmeldingar for Hjartdal historielag 2020-22 130

Samlinga til HHL

Vi arbeider med å gjere arkiv og boksamling tilgjengeleg.
Førebels kan du sjå kva vi har i boksamlinga.
Historielagets samling er på Hjartdal folkebibliotek på Saulandtunet.
Medlemmer kan få tilgang i bibliotekets åpningstider – spør bibliotekaren.

Stor myllekveld i Hjartdal

Det er ikkje mange bygdemyller att der kønnet blir mole på gamlemåten. Onsdag kveld kan du bli med Hjartdal Historielag til Hjartdal bygdemylle ved Egderudfossen, der myllaren Svein Våle vil vise oss korleis kønnet blir til mjøl i dag.

Mylla som ligg i bakken like før kyrkja er framleis i bruk og ligg på same staden der den gamle Veltekvenna låg. «Heile huset riste når kverna var i gang, men ho mol og mol hjartdølanes korn den eine generasjonen etter den andre, lenger attende enn nokon veit.», slik Halvor H. Sisjord har sagt det. Rett nok er vatnet som i tidlegare tider dreiv kvennesteinane nå erstatta med straum, men elles gjeng det meste føre seg som det alltid har gjort.

Og her kan du få kjøpt mjøl av myllaren, ekte byggmjøl frå ei tradisjonsrik bygdemylle, om du er interessert i det.

Etterpå er det byggmjølsgraut å få i den gamle Kyrkjekrinsen skule, som sjølvsagt er koka på mjølet frå bygdemylla.

Anne Langåsdalen, ei av bygdas ungjenter, har lova å ta med seg hardingfela si, Olav Tho vil fortelje om myllene ved elva i gamaltid og Halvor H. Sisjord vil lese om livet ved elva fram til idag. Så her skulle det bli litt av kvart for alle under grautmåltidet.

Vi vil og få ei fin overrasking i løpet av kvelden som vil avsluttast med ein konsert av Kjetil Flatland. Han syng og spelar på både saksofon og tangentar og har utdanning frå Norges Musikkhøgskule. Kjetil Flatland er av hjartdalsslekt og gav i 2015 ut den kritikarroste plata Ein song til deg. Folkemusikk og folketonen er viktig i musikken han spelar.

Vi trur dette vil bli ei stor musikkoppleving som avslutning på ein triveleg bygdekveld og håper mange vil finne vegen til mylla og det gamle skulehuset i Kyrkjebygda.

Hjartdal Historielag,

Svein Bakkalia

Ny haustsesong

Nærmare program for aktivitetene kjem snart, men du kan i alle fall rekne med at det er åpent hus på biblioteket på Saulandtunet kvar onsdag kl.18:00-20:00.

Bli med historielaget til Suigard Bondal – 25 juni!

Har du opplevd våren i Bondal og kulturlandskapet der når sommaren står for døra?
Har du vore på den gamle fjellgarden Suigard og sett deg om på det fantastiske gardsmuseet til Øystein Bondal, med små og store gjenstandar og reiskap som har fulgt garden i fleire hundre år? Kanskje du har vore her før, men berre må sjå alt dette enda ein gong?bondal_maleri
Da kan du bli med historielaget til Bondal lørdag 25.juni. Stiftinga Bondal bygdetun og Hjartdal historielag vil denne dagen syne deg rundt på den gamle garden og museet, vi har lapskaus og kaffi til salgs og eit program for dagen vi heilt sikkert trur du vil like.
Nils Bondal tar med seg fela si så slåttemusikk nok ein gong vil bli å høyre utover fjellbygda. Bent Nilsen tar turen frå stulen på Finnvollen og vil fortelje om bondalsbygda og kulturlandskapet. Kanskje vil vi til og med få høyre nokre av våre eldre synge ei eller fleire folkeviser og fortelje ei god historie frå gammal tid.
Vil du vere med på dette, må du melde deg på og bli med i bussen som går frå Hjartdal bygdesentral kl 10, Saulandtunet kl 10.30 og Bøen Camping kl 11. Sjølv om du også kan bruke privatbil vil vi gjerne ha flest muleg i buss pga parkeringa. Bussen går tilbake frå Bondal i 16-tida.
OBS! Ta med deg ein campingstol!

Påmelding tidlegast råd til Thor Tveiten 95 46 77 99, Svein Bakkalia 97 53 54 68 eller Torgunn Opsal 46 94 45 21.

Vellykka tur til Toin

Tirsdag 31.mai 2016 hadde 24 interesserte samla seg til ein kveldstur til den nedlagde husmannsplassen Toin i Reisjågrenda i Tuddal.
Ein tur til Steinsrud for å sjå bombekratera frå 1943 blei det også tid til.

Årboka for 2015 er klar

Onsdag 18.november kl.19:00 kan du møte opp på biblioteket i Sauland og få presentert den nye årboka.

Som vanleg er det eit variert utvalg av artiklar i boka. Dessutan er boka ekstra stor – det er jubileumsår. Laget er 25 år og det er årbok nr.5.

Boka kan bestillast på epost.

omslag_2015

 

Vi feira oss sjølve!

25aarVi markerte 25-årsjubileet til HHL med fest på Nordbø Pensjonat fredag 16.oktober.

Her hadde vi eit stort program både fagleg og underhaldande. Og ikkje minst blei det gjort ære på medlemmer som har utmerkt seg med innsats for laget og lokalhistorien. Ivar T.Dahl, Torkel Hytta og Leif Skoje mottok kvar sitt flotte diplom som bevis for at dei nå er æresmedlemer i laget. Sistnemnde mottok også Tilla og Oles legat og Gudrun Hovdes legat for bl.a. historielagsarbeid denne kvelden.

Sjå nokre bilde på ei side i den nye årboka. (Foto: Frøydis Hagene Skoje)

Vi gratulerer alle våre medlemmer med 25 årsjubileet!

 

Tur til Vest-Telemark – bli med!

Vil du bli med Hjartdal historielag på tur?
Turen i år gjeng til vest-Telemark Museum i Eidsborg og til Dalen Hotell laurdag 6.juni.
Vest Telemark Museum er eit flott museum med heilt spesielle samlingar som er vel verde å få med seg. Her finst gjenstandar av høg kvalitet og alder som fører oss attende i tida da folk levde med soger og segner og skapte kunstverk i den tradisjonen. Dette er rikeleg representera her på museet.
Eidsborg stavkyrkje ligg i same området som museet. Kyrkja som er frå 1200 talet og inneheld helgenbiletet av St. Nikolaus eller Nikuls som bygdefolk kalla han.

Vi vil få omvising i samlingane og i Eidsborg stavkyrkje. Etterpå gjeng turen til Dalen Hotell. Der blir vi servera lunsj og under kaffien etterpå får vi eit historisk kåseri.
Prisen for omvising på museet og i kyrkja, samt servering på Dalen Hotell er 375,-kr.
Bussen kjem i tillegg, men der er ikkje prisen klar enno.
Bussen vil dra frå Sauland klokka 09.00.

Synes du dette høyrest bra ut så kan du melde deg på til
Svein Bakkalia tlf: 97535468 eller Torgunn Opsal tlf: 46944521

Rikard Berges samling på nett

Jeg har funnet frem noen lenker til det jeg snakka om på møtet i
Hjartdal historielag. Via disse kan en gå inn og finne både Rikard Berges
materiale og de ulike registrene til samlinger og arkiv. Lenkene kan
videresendes til medlemmer av historielaget som måtte være interesserte og
som vil være litt forberedte på forhånd.
Den første lenka er til Arkivportalen, som er en fellesside for arkiver i
Norge. Her ligger Telemark Museums arkiver og blant disse registre til
Rikard Berges handskriftsamling. Selve materialet ligger på Telemarkskilder,
som er en side under Høgskolen i Telemark.

Tor Kjetil Gardåsen

http://arkivportalen.no/side/sok/avansert?enkeltSok=true&sokeVerdi=TELEMARK%2BMUSEUM

______________________________________________________________________

Her klikker dere på den store ruta der det står digital kopi. Da kommer det
opp en fortløpende fortegnelse over innholdet i de ca. 800 skrivebøkene.
Første tall er bok nr. (Berge har nummerert bøkene med romertall). Det neste
tallet er sidenummer i boka. Dette er en dataliste med over 13 000
innførsler). Den er skrevet inn etter en håndskrevet liste som ble ført
fortløpende av Velle Espeland ved Norsk Folkeminnesamling da han kopierte
materialet i begynnelsen av 1970-åra.
Det foreligger 3 fotostatkopier av materialet, en ved lokalhistorisk
arkiv i Vinje kommune (Rauland), en ved Norsk Folkeminnesamling i Oslo og en
som tilhører Berges etterkommere (ligger på Telemark Museum). Halvor
Landsverk sørget for at materialet ble kjøpt inn fra arvingene ved hjelp av
bevilgninger fra Norsk Kulturråd og Telemark fylke etter Berges død i 1969.

Det kommer først opp en liste i PDF-format. Det første bildet har svært
liten skrift og må forstørres for å kunne leses. Jeg synes 600% er passe.

Det er mulig å foreta søk i lista på bestemte ord, navn osv. De treffene
en får inneholder boknr. og sidenr. For å finne nedskriften må en så gå
videre til selve originalmaterialet, som ligger på Høgskolen i Telemarks
nettsider.

http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-TEMU_arkiv000000000176

________________________________________________________________________

Vi er nå inne på Høgskolen i Telemarks nettsider. Det er her vi finner selve
materialet i form av a) bøkene og b) Rikard Berges egne registerbøker.
Høgskolen på Notodden har i løpet av de siste årene scannet alt Rikard
Berges materiale. Det omfatter de ca. 800 skrivebøkene og de ca. 100 av
Rikard Berges egne registerbøker, trolig rundt 50 000 sider. Det er en
imponerende scannejobb.

I dette bildet klikker dere på TITLER. Da sorteres alle bøkene etter nummer.
(Vær oppmerksom på at det kommer noen løse, feilsorterte bøker først, før
det begynner på bok nr. 1. Jeg håper Høyskolen får ryddet opp i dette og får
alle på rett plass, slik at bok nr. 1 blir den første i sorteringen). Vær
videre oppmerksom på det lille hjulet til høyre. Der kan en velge hvor mange
bøker som skal komme opp av gangen. Det kan være fordel å velge 100,
ettersom det da går fortere å bla seg gjennom materialet, særlig hvis en
skal finne en bok med et høyt nummer.

Dersom det er en bok (med romertall) som er aktuell å se, klikker dere på
denne.
Nå kommer det opp et bilde av den aktuelle boka. Her klikker dere der det
står åpne og romertall. Da kommer scanningen av hele boka opp.

Det kan ta lang tid å få åpnet boka fordi filene er ekstremt tunge. Til å
begynne med er ruta bare hvit.

Jeg vil anbefale å legge inn alle de sidene dere åpner i favoritter, så er
de lettere å finne tilbake til.

https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/1921/browse?type=title
http://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/1921

_____________________________________________________________________

En annen side er digitalt museum, hvor det er mulig å søke på bilder og
gjenstander.

http://digitaltmuseum.no/

Historiekveld på Nordbø pensjonat – tysdag 14.april kl.19.00

Denne kvelden kjem konservator Tor Gardåsen frå Telemark museum i Skien for å fortelje om Rikard Berge si innsamling av tradisjonsstoff i Hjartdal tidleg på 1900-talet.

Her vil vi få høyre mykje og mangt om folk og hendingar i bygdene våre – som dei fleste av oss ikkje har høyrt om før.

Visste du at det har budd folk på Fyrebøen og Gymoen, og at Torkjel Aslaugberg grov etter skattar på Djuvsmoen, saman med Tov Djupedal?

Dette er noko av det Rikard Berge skreiv ned da han var i Hjartdal.

Møtet på Nordbø pensjonat er ope for alle og vi håpar mange kjem for å høyre på.

Enkel bevertning.
Inngangspengar: 50,- kr.
Arr. Hjartdal historielag

 

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark