Årbøker

Første årboka frå Hjartdal historielag kom i 2011. Dette er eit stort arbeid kvart år, men vi har sett at resultatet har blitt godt tatt imot kvart år og da er det verdt innsatsen.

Bøkene kan bestillast hos kasseraren i HHL

Innhald i Årbok nr.11  2021-2023

Forord      5
Kunstnaren Ingebret Brekke ­– austmannen som kom til Ølen
av Audun Solberg 9
Gunleik Bergrud musikaren, synspedagogen,
idrettsmannen og forfattaren av Thorbjørn Aamaas 18
Nils Sletta 1943-2020, Minneord av Knut Buen 35
To Düsseldorf-målarar kjem til Hjartdal prestegard i 1852
av Olav Tho 44
Kjetil Løndal – ei sol i folkemusikken
av Kjell Christian Midtgaard 52
Heksfjell turistsenter – store planar, men mindre resultat
av Torkel Hytta 76
Et bryllup, Skulestil av Halvor Bøe, 1906 88
Eit bygdeglimt, ved Ivar T Dahl 93
Takker og steikeheller – litt om bruk og tilvirking
av Olav Langåsdalen 97
Med tanke på Heilage Tov(e)
  Leif Skoje: Heilage Tove og tida han levde i 104
  Knut Buen: Folkeminne rundt Heilage Tove
  og fyrste kyrkja i Tuddal 110
  Thorbjørn Aamaas: Var heilag Tove ein helgen? 113
Ordførarkjedet til Hjartdal kommune 117
Svein Vetle Trae, 1955–2023 123
I avisa for 100 år sidan 124
Ting frå tidlegare tider 127
Bidragsytarane til boka 128
Årsmeldingar for Hjartdal historielag 2020-22 130

 

Innhald i Årbok nr.10 2020

Forord      5
Sokneprest Kobro og krigen – embetsnedleggelse og forvisninger
av Frøydis Hagene Skoje 9
Margit Risvold – friluftsmenneske og tekstilhandverkar
av Ingunn Hovde 26
Kven eig fjelleigedomane i Hjartdal kommune? av Audun Solberg 32
Soga om Hjartdal misjons- og avhaldshus 1939–2019 av Olav Tho 53
Winchester, Winnebago – ei hjartdalsbygd i Wisconsin
av Anne Haugen Wagn 64
Tre søskenbarn – tre krigshistorier av Leif Skoje 71
Kyrkjeklokker av Henning Andersen 85
Diktaren og fjellbonden Olav J Rui av Svein Bakkalia 95
Innhald i årbøkene 2011–2020 148
I avisa for 100 år sidan 152
Ting frå tidlegare tider 153
Bidragsytarane til boka 154
Årsmelding for Hjartdal historielag 2019 156

Innhald i Årbok nr.9 2019

Den trykte boka er utseld, men kan lesast og lastast ned her.

Forord      5
Førevegen Gvammen – Gjuvsmoen – Breivatn – Langheistulane
av Ingunn Hovde 9
Torkjell Sletta – detaljenes mester av Heidi Fossnes, foto: Eva Brænd 25
Lutefisk på gammal måte av Kari Haugen Skoland. 37
Tradisjonar og fakta omkring Mons Landsverk og nokre av etterkommarane hans av Leif Skoje 42
Hjartdalsguten Toralf Djupedal – frå barndom til jobb
av Therese Djupedal 49
Tante Anne i Amerika av Anne Haugen Wagn 62
Gamle og nyare namn på kyr i bygdene her av Olav Tho 71
Ein tuddøl som lika å handle av Knut Buen 79
Vårstulen Kjeksingdalen av Olav Langåsdalen 90
Bygdeglimt Tekst og foto: Ivar T Dahl 98
Thorbjørn Smed av Steinar Hovde 111
Unikt funn på fjellet i Hjartdal av Audun Solberg 123
Uvanleg godt bevarte restar av jernvinneomn ved Kovvatn
av Audun Solberg 127
Litteratur frå hjartdalsbygdene 130
Halvor H Sisjord (1922-2019) 134
I avisa for 100 år sidan 135
Ting frå tidlegare tider 136
Bidragsytarane til boka 137
Årsmelding for Hjartdal historielag 2018 139

 

Innhald i Årbok nr.8 2018

Forord      5
Gisle Knutsen Rui og tida han levde i av Torgunn Opsal 9
Oppvekst i subygda i Sauland av Andres Blomhaug 22
Gunhild fra Tuddal – Østlandets første emigrant av Leif Skoje 29
Hjartdølen som blei afrikansk statsborgar av Torgunn Opsal 39
Bygdeglimt Tekst og foto ved Ivar T Dahl 46
En gammel elgjeger og hans hunder – Tov Deilkås av Ralf Campbell 60
Hjartdøla kraftverk av Audun Solberg 74
Anton på Hønekleiv, mor hans – og Lindemann av Torkjell Tjønn 102
Solkrossane – og andre gamle gravminne på Hjartdal kyrkjegard av Olav Tho 108
Gløymde grenser av Leif Skoje 117
I avisa for 100 år sidan 127
Ting frå tidlegare tider 128
Bidragsytarane til boka 130
Årsmelding 2017 132

 

Innhald i Årbok nr.7 2017

Forord      5
150 år med idrett i Sauland – æresmedlemmene Neri Fjalestad, Andres Timdal og Eilef Deilkås av Svein Bakkalia       9
Mari reiser til Amerika ved Anne Karin Funner   36
Elvestien ved Omnesfossen ved Ann-Elin Wang, Torkel Hytta og Leif Skoje 40
Tuddøl som eigar og styrar av folkehøgskule i Lofoten av Ole G. Rue     56
Ymse hende i og omkring Storå av Halvor H. Sisjord    68
Hjartdal musikkorps 50 år. Dei første åra av Leif Skoje     74
Bygdeglimt Tekst og foto: Ivar T. Dahl 92
Den gamle postmannen av Olav J. Rui    103
Sauland menighetshus 85 år av Frøydis Hagene Skoje      109
Gjertrud Kleveland Karlsrud 1942-2017    124
Ting frå tidlegare tider     127
I avisa for 100 år sidan     128
Bidragsytarane til boka      131
Årsmelding 2016   133

 

omslag2016

Innhald i Årbok nr.6 2016

Forord      5
Ruekåsa skysstasjon i Tuddal av Ole G.Rue 9
Gapestokken ved Hjartdal kyrkje av Olav Tho 22
Hjartdal legedistrikt 1920-1960 av Torkel Hytta 26
Bondal i fred, krig og kjærlighet av Elling Michelet 42
Utdrag frå Biskop Jens Nilssøns Visitasbøger og Reiseoptegnelser 1574 -1597 58
Husmannen Halvor Karlskås av Hans Deila Rivrud 67
Bygdeglimt Tekst og foto: Ivar T.Dahl 85
Mari Olsdatter Haatveit og tussen på Bjønntjønn av Olav Langåsdalen . 93
Stutte liv i Hjartdal 1700-1912  av Dag Krokaa 98
Minne frå skuletid og ungdomstid av Tone (Bakken) Aksnes 104
Storstila jernproduksjon ved Breivatn av Audun Solberg 111
Jernproduksjon ved Breivatn i eldre jernalder? av Audun Solberg 117
Ting frå tidlegare tider 125
I avisa for 100 år sidan 126
Bidragsytarane til boka 129
Årsmelding 2015

omslag_2015

Innhald i Årbok nr.5 2015

Den trykte boka er utseld, men kan lesast og lastast ned her.

Forord      5
Fjellbonden Øystein H.Bondal av Svein Bakkalia 9
Forkledas historie av Aslaug Mosebø 40
Barndomsår i Hjartdal under krigen av Kari Skoland og Lisa Halvorsen 51
Lekkjenuten av Olav Langåsdalen 56
Sauland legedistrikt 1860-1920 av Torkel Hytta 67
Christian Stenersen – teatermålaren som blei hjartdalsven av Olav Tho 79
Bygdeglimt Tekst og foto: Ivar T. Dahl 90
Gamle juleskikkar av Karl Slaattun 97
Stølsstell i Hjartdalsheiane av Synøve Våle 101
Om smør og sosialt liv i Tuddal av Ingunn Hovde 113
Han ga sitt liv – Trygve Nyheim av Kjell Klokkerud 128
Småskala jernindustri på Skoje i Sauland av Audun Solberg 133
Langeleiker fra Hjartdal av Anne Haugen Wagn 140
Tverrås-saga av Halvor H. Sisjord 151
Hjartdal historielag 25 år av Svein Bakkalia 154
Ting frå tidlegare tider 158
I avisa for 100 år sidan 159
Bidragsytarane til boka 162
Årsmelding 2014 164

omslag_2014

Innhald i Årbok nr.4 2014:

Forord      5
Frå Velta gardskvern til Hjartdal bygdemylle,av Olav Tho og Halvor H.Sisjord    9
Badstubad i hjartdalsbygdene, av Torkel Hytta     20
Bygdeglimt, Tekst og foto: Ivar T.Dahl     33
Henrik Sørensen måla Noreg i Hjartdal, av Olav Tho     42
Stulsdagbok frå Skårset, 
ved Astrid Lia Engebretsen     49
Bjårvatn rundt, av Trygve Nes      66
Gravfelt på gardane Skoje og Frøland i Sauland, av Audun Solberg     74
Smedane i Suigard Bondal, av Torkjel Sletta.     86
Tanker rundt et korrespondentbrev til Varden i 1890, av Leif Skoje      90
Grunnlovsjubiléet 1814-2014, av Anne Haugen Wagn, Leif Skoje og Torgunn Opsal      102
Ting frå tidlegare tider     126
I avisa for hundre år sidan       128
Bidragsytarane til boka.     130
Hjartdal historielag       132

omslag2013

Innhald i Årbok nr.3 2013:

Forord      5
Harald Kihle og Hjartdal, av Olav Tho              9
Uventa gravfunn i Sauland, av Audun Solberg            19
Tidleg busetjing ved Breivatn, av Audun Solberg            25
«Kvinder selv stod op at strede…» Om underskriftskampanjen i 1905, av Anne Haugen Wagn    30
Livet på Uvås, av Fredrik Hjartsjø Kittelsen    40
Præmieskiløbning i Sauland i 1867, av Svein Bakkalia    54
Bygdeglimt, Tekst og foto: Ivar T.Dahl    71
Sauland husflidslag 40 år    75
Karl Reynolds om Hjartdal, ved Torgunn Opsal    79
Ein pioner frå Tuddal, av Anne Haugen Wagn 1998    84
Frå Mydalen til Mayo, av Leif Skoje    92
Sauland Trevarefabrikk – ein viktig industribedrift i Sauland,av Torkel Hytta  114
Ting frå tidlegare tider  126
I avisa for hundre år sidan   128
Bidragsytarane til boka  130
Hjartdal historielag  133

 

omslag2012

 Innhald i Årbok nr.2 2012:

Forord     5
Svein Løndal – spelemann og kunstnar, av Ingunn Hovde   9
Nokre stubbar om liv og virke i skog og utmark, av Halvor H.Sisjord          28
Barndom i Kåfjord under krigen, av Marit og Mona Prytz  34
Perlefiske i Sauland, av Dag Krokaa  43
Kjetil Gunleikson Solheim, av Marianne Svarstad  48
Frå Ambros T.Sollids erindringar, ved Leif Skoje  53
Frå dagbøkene etter Torbjørn Kåsa, ved Anne Haugen Wagn  64
Løvheim hotell 1877-1977. Hundre år i turismens tjeneste, av Alf Mostue  84
”Kubbstolen från Sauland”. Noregs eldste kubbestol, av Torgunn Opsal  101
Hjartdal kirke gjenreist, av Willhelm Swensen  108
Spor frå steinalderen ved Breivatn og Skjessvatn, av Audun Solberg  120
Dei som føre oss var, av Olav J.Rui  126
Ting frå tidlegare tider  128
I avisa for hundre år sidan   130
Bidragsytarane til boka  132
Hjartdal historielag  134

omslag2011

Innhald i Årbok nr.1 2011:

Forord      5
Axel Haugen og dei andre “Telemarksmalerne” i Hjartdal, av Kari Haugen Skoland               9
Halvor T.Mosebø – kunnskapsrik saulending med sans for farne tider, ved Leif Skoje         27
Dei gamle tuddalsbussane, av Halvor Mosebø.          35
Tre studentar og eit barsøl, ved Torgunn Opsal          53
Frå ”Hjartdølen” 1916, ved Dag Krokaa    58
Med Thrond S.Haukenes til Sauland og Hjartdal hausten 1889, ved Leif Skoje    63
Tidleg busetjing ved Breivatn? av Audun Solberg    67
Den første kyrkjeboksida i Hjartdal – 1685, ved Torgunn Opsal    85
Eit amerikabrev, ved Torgunn Opsal    90
Nokre stubbar om jordbruk i gamledagar, av Halvor H. Sisjord    97
Telegrafen - en kvinnebastion i et mannsdominert arbeidsliv, av Olaug Johanne Frøland Hagen  105
Tuddal forbruksforening, av Ingunn Hovde  112
Ting frå tidlegare tider  128
I avisa for hundre år sidan   130
Bidragsytarane til boka  132
Hjartdal historielag  134

 

 

 

 

 

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark