Prestevegen

Etter tradisjonen har soknepresten på sommarstid brukt denne ferdselsvegen når han tredje kvar søndag skulle til Tuddal for å halde messe. Turen gjekk føre seg på hesteryggen, men truleg har nok presten brukt apostlane sine hestar mange stader.

Prestegarden låg tidlegare i Hjartdal, som var hovudsoknet. Turen til Tuddal starta gjerne dagen før, med overnatting i ei enkel jordhytte ein stad langs vegen, kanskje i nærleiken av Tverrbekk eller Hånådalsvatnet.

Prestevegen er ein turveg i fjell- og skogsterreng, førebels mellom Fellessetra i Hjartdal og Hogstul i Tuddal. Du treng mellom 6 og 8 timar på heile turen.

Langs vegen er det fleire fine teltplassar – til dømes på Skimyr. Vegen er godt merka med brikker med ein P, dessutan har vi sett opp omlag 20 namneskilt langs ruta. Omlag midtvegs har vi sett opp ei «postkasse» med ei bok der du kan skrive namn og dato for turen. Boka blir henta inn kvar haust, og er du heldig, kan du bli med på trekning av ein mindre gevinst.

Det finst mange opplysningar om busetjing i fjellområdet i Hjartdal og Tuddal sokn, mellom anna kan du lese i M.B.Landstad – «Gamle sagn om Hjartdølene» (ny utg. v. Hjartdal Museumslag 1985 ), og «Med lokk og lur» – stulshistorikk fra Hjartdalsfjella ved Trygve Nes 1991. Og sjølvsagt i Hjartdalsoga.

Utstyr du bør ha med deg:

-Gummistøvlar
-Vindtett tøy
-Regndress

Ein og annan bekk må passerast på turen

Normalt vil du klare turen på 6-8 timar, men det er fine stader for overnatting undervegs. Drikkevatn er det overalt langs vegen, av topp kvalitet. Terrenget er kupert, og stien, som er rydda for større hindringar, går på variert underlag – skogsbotn, myr og steingrunn. Det er mange gode utsiktspunkt langs vegen, men du bør ta turen om Lislefjell, der du i godt vér kan sjå heilt til Tinnegrend og Tunga Gård i Sør-Aust.

Vi vil gje ut ei meir omfattande brosjyre seinare, der du kan finne opplysningar om vegetasjon, geologi, historiske fakta m.m.

Viktige namn langs Prestevegen:

Startpunkt: Fellesetra, Hjartdal

Gjuvsmoen
Trafikknutepunkt i gammal tid -vegkryss for mange ferdselsvegar i samband med stulsdrifta. Vidare langs vegen, ved Damtjønn – utsyn mot Gaustatoppen i nordaust.

Sluta
Stor myr på v. side, tidlegare brukt som omlastingsplass for tømmerlass fra fjellet.

Løkjestul
Gammal stule

Handlinghaugen
I følge Olav Juv møttest Tuddølar og Hjartdølar her for å handle med krøtter og hestar kvar haust. Haugen eller kollen er synleg på god avstand.

Vatnardammen
Bygd i perioden 1955 – 60, i samband med kraftutbygginga i Hjartdal.

Lislefjell
Liten avstikkar fra ruta, flott utsyn over Breidvatn og Hjartdalsfjella i Vest og Nord, Lifjellmassivet i Aust. I god sikt ser du heilt til Tinnegrend ved Notodden.

Stavsro
Sti fra Breidvatn og Skårset møtest her. Fin leirplass. Avstand – omlag 1/3 av vegen fra Fellesetra. Fra Stavetjønn kan du gå stigen ned til Skårset, der det er bilveg til Skorve bru i Sauland.

Sveinungshovden
Stule

Skimyr
Fast busetjing i 19. århundre. Seinare stule
Vegen går ned til Skimyrvatnet. Avstanden  Fellesetra – Skimyr tilsvarar omlag 2/3 av heile turen.

Prestesteinen
Etter tradisjonen skal presten ha brukt denne steinen som kvileplass.

Hogstul
Hytteutleige, parkering.

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark