Stor myllekveld i Hjartdal

Det er ikkje mange bygdemyller att der kønnet blir mole på gamlemåten. Onsdag kveld kan du bli med Hjartdal Historielag til Hjartdal bygdemylle ved Egderudfossen, der myllaren Svein Våle vil vise oss korleis kønnet blir til mjøl i dag.

Mylla som ligg i bakken like før kyrkja er framleis i bruk og ligg på same staden der den gamle Veltekvenna låg. «Heile huset riste når kverna var i gang, men ho mol og mol hjartdølanes korn den eine generasjonen etter den andre, lenger attende enn nokon veit.», slik Halvor H. Sisjord har sagt det. Rett nok er vatnet som i tidlegare tider dreiv kvennesteinane nå erstatta med straum, men elles gjeng det meste føre seg som det alltid har gjort.

Og her kan du få kjøpt mjøl av myllaren, ekte byggmjøl frå ei tradisjonsrik bygdemylle, om du er interessert i det.

Etterpå er det byggmjølsgraut å få i den gamle Kyrkjekrinsen skule, som sjølvsagt er koka på mjølet frå bygdemylla.

Anne Langåsdalen, ei av bygdas ungjenter, har lova å ta med seg hardingfela si, Olav Tho vil fortelje om myllene ved elva i gamaltid og Halvor H. Sisjord vil lese om livet ved elva fram til idag. Så her skulle det bli litt av kvart for alle under grautmåltidet.

Vi vil og få ei fin overrasking i løpet av kvelden som vil avsluttast med ein konsert av Kjetil Flatland. Han syng og spelar på både saksofon og tangentar og har utdanning frå Norges Musikkhøgskule. Kjetil Flatland er av hjartdalsslekt og gav i 2015 ut den kritikarroste plata Ein song til deg. Folkemusikk og folketonen er viktig i musikken han spelar.

Vi trur dette vil bli ei stor musikkoppleving som avslutning på ein triveleg bygdekveld og håper mange vil finne vegen til mylla og det gamle skulehuset i Kyrkjebygda.

Hjartdal Historielag,

Svein Bakkalia