Husmannsplassar

Mange husmannsplassar og andre mindre buplassar i bygdene er i ferd med å bli borte for godt. Mange stader er det bare rester etter murar å sjå – og andre stader ikkje det eingong.

Derfor har HHL gjort ein stor innsats for at kunnskapen om desse plassane skal bli tatt vare på.

Arbeidet har vore  å leite opp plassane, ta bilde av restane, og å registrere nøyaktig plassering ved hjelp av GPS.

Resultatet er 3 omfattande bøker som presenterer nær opp mot alle plassar som er registrerte i kjelder.

Bøkene kan skaffast hos historielaget.

 

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark