Ferdselsvegar

Eit viktig tiltak for Hjartdal historielag har vore å nyoppdage/rydde og merke gamle stiar/ferdselsårer.

Vi er avhengeige av stadig dugnadsarbeid for å drive arbeidet vidare og vedlikehalde eksisterande stiar. Alle interesserte kan kontakte laget for å vere med på arbeidet. Slike dugnadar vil oftast vere svært trivelege turar i seg sjølv.

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark