Samlinga til HHL

Vi arbeider med å gjere arkiv og boksamling tilgjengeleg.
Førebels kan du sjå kva vi har i boksamlinga.
Historielagets samling er på Hjartdal folkebibliotek på Saulandtunet.
Medlemmer kan få tilgang i bibliotekets åpningstider – spør bibliotekaren.