Arkiv/samling

Frå første stund har Hjartdal historielag arbeidd med å ta vare på verdifullt kjeldestoff til hjartdalbygdenes historie. Vi har også fått tak i det meste av trykt lokal litteratur. I tillegg har vi skaffa ein del historiebøker frå resten av landet og verda.

Her er førebels ei
liste over bøker vi har i samlinga
og ein oversikt over
arkivboksar der anna innhald er å finne.

Filene er i vanleg pdf-format, så du kan søke i fritekst utfrå kva datautstyr du bruker.

 

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark