Emigrasjonshistorie

Sammen med folk fra Tinn og Numedalsbygdene var det Hjartdøler som først emigrerte i stort antall til USA fra innlandsbygdene i Norge.

Utvandringa må ha vært den største omveltninga i Hjartdalsbygdenes historie. Opp mot 2000 mennesker kan ha utvandra fra disse bygdene. Det er mer enn folketallet i dag (ca.1700).

Den første emigranten reiste fra Tuddal alt i 1838. Og et stort antall dro året etter. De slo seg først og fremst ned i Muskego-settlementet utenfor Milwaukee i Wisconsin. Her blei grunnlaget lagt for videre settling vestover og nordover i Wisconsin og videre til Minnesota og Dakotaterritoriet. I Muskego tømra Halvor Nelson Lonar den første norske kirka i USA i 1844. Kirka er nå plassert i en park på Luther Seminary i St.Paul, Minnesota, og er et av de viktigste minnesmerkene over den tidligste utvandringa fra Norge.

Vil du vite mer, må du bruke linkene. Start med artikkelen om den tidligste utvandringa fra Øst-Telemark.

Ellers kan du lese boka «…for at finde en blidere Skjebne» av Anne Haugen Wagn og Leif Skoje. Hele teksten ligger her.

Boka «Wisconsin my Home» av Erna Oleson Xan, er ei stor skildring av utvandring fra Hjartdal og livet i USA. Noe av boka er tilgjengelig på norsk her.

Nyere opplysninger viser at ei Tuddalsjente reiste mye tidligere, da hun etter å ha flyttet til vestlandet kom med i kretsen rundt folket fra «Restauration» og utvandret i 1831 – trolig som første emigrant fra østlandet.

Presten Ole Andrewson som var født på Åsen i Bøe-grenda i Sauland, blei en kjent prest, sentral i kirkedebatten i det norske Amerika.

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark