All litteratur frå Hjartdalsbygdene

Det er mange som har gitt ut litteratur frå hjartdalsbygdene, det aller meste er lokalhistorie
Lista er utarbeidd av Hjartdal historielag (Oppdatert mars 2012 ???)

Tittel Forfattar/utgjevar Der boka kan skaffast
Avtrykk (Dikt) Bakka, Frode Bokhandel
Bondal i Telemark Nes, Trygve Bokhandel
Bygdefolk – før i verden Dahl, Ivar T. Bokhandel
Bygdeliv – før i verden Dahl, Ivar T. Bokhandel
Bygningsarv i Hjartdal Wagn, Anne Haugen  
Dans og Soger til tuddalstonar
Tuddal spelemannslag
Buen, Knut/ Rui Olav J.  
Det ror ein los (Dikt) Dalen, Erling  
Eg vandrar ut, ver med meg du
Telemarkingar i USA
Wagn, Anne Haugen Bokhandel
For at finde en blidere skjebne» Utvandringa frå Hjartdal til Amerika Skoje, Leif/ Wagn, Anne Haugen Hjartdal Historielag
Fram Ungdomslag 1894- 1975 Rui, Olav J.  
Frå omgangsskule til niårig i Hjartdal Hardang, A/Gvåle, G.H./Sisjord, H.H. Hjartdal kommune
Gamel sagn om Hjartdølene Landstad, Magnus B.  
Glimt av Tudddal før i verden Dahl, Ivar T. Bokhandel
Glimt langs ein ferdaveg (Dikt) Gvåle, Gudrun Hovde  
Gloen (Dikt) Rui, Olav J.  
Haugety og Trollskap Nes, Trygve (red.) Hjartdal bygdesentral
Hjartdal i bilder Nes, Trygve Bokhandel
Hjartdal møter kongeparet Wagn, Anne Haugen/ Skoje, Frøydis Hagene Hjartdal kommune
Hjartdalskalenderen,  1987-> Hjartdal mållag/ Hjartdal historielag Enkelte utgåver er å få hos Hjartdal Historielag
Hjartdalsoga
1. Gard og ætt i Tuddal
2. Gard og ætt i Sauland
3a Gard og ætt i Hjartdal, Nordbygda
3b Gard og ætt i Hjartdal, Gvammen
Karlsrud, Gjertrud Kleveland Hjartdal kommune
Hundre år i turismens tjeneste
Tuddal Høyfjellshotell
Høydal, Hallgrim Tuddal Høyfjellshotell
Hått sie du?
Målføra i Hjartdal, Sauland og Tuddal
Gvåle, Gudrun Hovde/ Hjartdal mållag  
Kulturlandskap i Hjartdal Notodden og Seljord Nordby, Guro/Wagn, Anne Haugen Bokhandel
Kunst og handverk i Tuddal Buen, Knut / Tuddal husflidlag Buen Kulturverkstad
Kyrkje- og prestesoge for Hjartdal Hardang, Arne  
Langs Svorteåi Sandsdalen, Halvor J. Seljord Målarklubb
Lesebok for deg og meg Dahl, Ivar T. Bokhandel
Lita kultursoge frå Hjartdal Wagn, Anne Haugen Wagn Anne Haugen/ Hjartdal kommune
Løvheim Hotell 1877-1977 Mostue, Alf  
Med Lokk og Lur
Stulshistorikk fra Hjartdal
Nes, Trygve Bokhandel
Mi meining om dikt og sanning (Essays) Gvåle, Gudrun Hovde  
Norske Gardsbruk Foyn forlag Bokhandel
Skog og skogbruk i Hjartdalsbygdene Hytta, Torkel/ Skoje, Leif Bokhandel
Hjartdal skogeierlag
Skriften på veggen»
Krig og motstandsarbeid i Hjartdal/Øvre Telelmark
Trae, Svein Vetle  
Soge omkring Tuddal bygdetun Rui, Olav J.  
Som gofa spølå»
Tradisjonane  rundt spelemannen Knut Dahle
Buen, Knut Buen Kulturverkstad
Svein Løndal Rui, Olav J.  
Tankar, brev, hendingar og folk frå ei lita bygd i Telemark Sisjord, Halvor H. Bokhandel
Telebondens ære og kongens makt
Bondeopprøret i Hjartdal 1540
Aanderaa, Dag Hjartdal kommune
Vekst og varsemd i 100 år
Hjartdal Sparebank 1898-1998
Wagn, Anne Haugen Hjartdal og Gransherad sparebank
Visur og vers frå Hjartdal Hjartdal Viseklubb Bygdesntralen Hjartdal
Wisconsin my Home Xan, Erna Oleson University of Wisconsin Press, Madison, WI.USA
Årbok, Hjartdal historielag 1 2011 Hjartdal historielag Bokhandel
Årbok, Hjartdal historielag 2 2012 Hjartdal historielag Bokhandel
Årbok, Hjartdal historielag 3 2013 Hjartdal historielag Bokhandel
Årbok, Hjartdal historielag 4 2014 Hjartdal historielag Bokhandel
Årbok, Hjartdal historielag 5 2015 Hjartdal historielag Bokhandel
Årbok, Hjartdal historielag 6 2016 Hjartdal historielag Bokhandel

Hjartdal historielag tar gjerne mot tips om rettingar i lista

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark