Emigrantlister frå "...for at finde en blidere Skjebne"

Desse listene over emigrantar frå Hjartdalsbygdene er her trykte for første gong. Det er meininga at dei skal vere til hjelp for dei som vil leite opp slektningar eller andre kjende namn i historia om utvandringa.
Vi har ikkje gjort meir enn å gje att listene slik dei står, utan bearbeiding. Det kan sjølvsagt lagast statistikk ut av desse opplysningane, kor mange kvinner som reiste, aldersfordeling, o.s.v.
I desse listene er det ei rekke feilkjelder:
-Den viktigaste er at vi manglar opplysningar om kven som kom heimatt. Vi veit frå andre stader at det var ganske mange.
-Det forekom at folk som hadde skaffa. seg utreiseattest og blitt registrert i kyrkjebøkene ombestemte seg og blei verande heime.
-Mange hjartdølar flytta til andre bygder og byar her i landet før dei utvandra. Desse blei registrerte som utvandrarar frå den siste bustaden i Noreg.
-Mange reiste utan å registrere seg i det heile tatt, særleg i dei første åra da det ikkje var skikkelege rutiner for dette. Det kunne også vere unøyaktige folk blant dei som førde bøkene.
-Dei som reiste til Amerika etter 1900 er ikkje med her. I alt ville det kanskje utgjere fleire hundre namn, for vi veit at det på landsbasis gjekk ei stor utvandringsbølgje like etter århundreskiftet. Dessutan reiste ein del til Canada noko seinare.
-Det kan også ha forekome avskriftfeil på vegen frå originalkjeldene og fram til ferdig bok.

LISTENE FRÅ NORDMANNSFORBUNDET (REIDAR JENSENS ARKIV - J)

Dei første listene er frå eit arkiv som er oppretta i Nordmannsforbundet. Dette omfattar heile Telemark. Vi har til vårt bruk fått skilt ut dei som er frå Hjartdal kommune. Det er ca. 1050 namn. T og S i listene står for at personane kom frå Tuddal og Sauland. Der det ikkje står noko, har dei gitt opp Hjartdal som utgangspunkt for reisa. Dette kan bety Tuddal eller Sauland også, og Gransherad for dei som reiste før 1859. På arkivkorta er det også med ein del datoar og aldrar. Dette har vi av praktiske omsyn sløyfa. Vi har vald å ta med berre årstala for fødsel og utreise. Fødselsåra kan ha ein feil-margin på eit år fram eller attende, da det kan vere dåpsdatoen som er oppgjeven. Dessutan har vi rekna ut fødselsåret der alderen på personen er oppgjeven. Dette kan slå litt feil ut i blant.
Det kan vere tidkrevande å finne fram i denne lista. Systemet er at namna er sett opp nokonlunde alfabetisk etter førenamnet til leiaren av kvar reise-gruppe, dvs. familiefaren i dei fleste tilfella da ein familie reiste saman. Eit større problem er at gardsnamn og plassnamn ofte manglar, slik at vi får mange like -dotter og -son-namn.
Dei fleste båtane som er nemnt gjekk til England. Herifrå gjekk utvandrarane ombord i andre båtar.

LISTENE TIL ALF MOSTUE  (M og M2)

Ein vil snart sjå at listene frå Nordmannsforbundet er svært ufullstendig for 1860-åra. Her får vi god hjelp av listene som Alf Mostue på Notodden har arheidd ut etter kyrkjebøker. Her har vi omlag 400 namn. Ein del overlapping mellom desse to listene kan forekomme.
Listene til Mostue er kronologiske, dvs. utvandrargruppene er sett etter kvarandre etter reisetidspunktet.
Her har vi også begrensa oss til årstala og sløyfa datoane.
Dei siste namna, som er merkt M2, er ei emigrantliste som Alf Mostue fann etter nærmare undersøking av kyrkjebøker, etter at "...for at finde en blidere Skjebne" var trykt. Reg.nr. / Namn / Fødselsår / Utreiseår / Båt / Reisemål / Registrert av: /

2 / A.R. Einarjord / 1866 / 1889 / Rollo / Grand Forks / J
3 / Amund Høljesen Mæland med: / 1796 / 1847 / / / J
4 / -Anne Halvorsdotter / 1811 / 1847 / / / J
5 / -lngeborg / 1827 / 1847 / / / J
6 / -Helge / 1830 / 1847 / / / J
7 / -Anne / 1837 / 1847 / / / J
8 / -Ole / 1832 / 1847 / / / J
9 / Anne Halvorsen, pige / 1863 / 1883 / Angelo / Decorah / J
10 / Anne Mathiasdatter / 1771 / 1847 / / / J
11 / Aslaug Hansen , pige / 1869 / 1892 / Montebello / New York / J
12 / Aslaug Johnsdtr. Maurbrekke S / 1832 / 1852 / / / J
13 / Aslaug Jarandsdatter / 1831 / 1847 / / / J
14 / Aslaug Johannesdtr. / 1831 / 1853 / / / J
15 / Anne Østensen, gift kone med: T / 1848 / 1883 / Rollo / Herman, Minn / J
16 / -Margit / 1874 / 1883 / Rollo / Herman, Minn / J
17 / -Østen / 1876 / 1883 / Rollo / Herman, Minn / J
18 / -Knud / 1879 / 1883 / Rollo / Herman, Minn / J
19 / -Ole / 1881 / 1883 / Rollo / Herman, Minn / J
20 / Anne Østensdtr. pige / 1846 / 1876 / Hero / Albert Lea / J
21 / Anne Haraldsdtr. Finsækre / 1841 / 1859 / / / J
22 / Aslaug Kittilsdtr. Midbø / 1833 / 1853 / / / J
23 / Anne O. Aslaugberg, pige / 1877 / 1898 / Montebello / Kensington, Min. / J
24 / Anna Pettersen, pige / 1872 / 1889 / Angelo / Chicago / J
25 / Anna Pettersen, pige / 1867 / 1887 / Marstin / Chicago / J
26 / Andreas M. Uvaas med: / 1853 / 1887 / / / J
27 / -Gunnhild, hustru / 1851 / 1887 / / / J
28 / -Mathias / 1882 / 1887 / / / J
29 / -Hans / 1884 / 1887 / / / J
30 / -Andreas / 1886 / 1887 / / / J
31 / Anne Høljesdatter Gjuv / 1832 / 1851 / / / J
32 / Anne Høljesdatter Hovde T / 1814 / 1852 / / / J
33 / Aslaug Olsdatter / 1830 / 1848 / / / J
34 / Aslaug Olsdatter Lene / 1826 / 1847 / / / J
35 / Anne Olsdatter Berge / 1825 / 1849 / / / J
36 / Anne Olsdatter / 1826 / 1848 / / / J
37 / Anne Olsdatter Aslaugberg / 1822 / 1849 / / / J
38 / Anne Olsdatter / 1825 / 1840 / / / J
39 / Anna Stenersen, pike S / 1842 / 1882 / Rollo / Union Gare / J
40 / Andreas Olsen / 1859 / 1879 / Angelo / Albert Lea / J
41 / Anders Olsen S / 1882 / 1891 / Montebello / New York / J
42 / Anders Olsen Bakken / 1825 / 1853 / / / J
43 / Anders Olsen Lia med: / 1812 / 1854 / / / J
44 / -Ingerid Ellevsdatter / 1818 / 1854 / / / J
45 / -Ingeborg / 1831 / 1854 / / / J
46 / -Ole / 1839 / 1854 / / / J
47 / -Ellef / 1842 / 1854 / / / J
48 / -Guro / 1845 / 1854 / / / J
49 / -Ingerid / 1849 / 1854 / / / J
50 / -Bergit / 1852 / 1854 / / / J
51 / Anne Olsdtr. Hovde T / 1839 / 1851 / / / J
52 / Aslaug Nerisdatter Hagen / 1855 / 1873 / Hero / CIinton Junction / J
53 / Aslaug Thorbjørnsdatter, pige / 1854 / 1879 / Rero / Red Wing / J
54 / Aslaug Svennungsdatter Flørand S / 1825 / 1843 / / / J
55 / Anne Johansen / 1862 / 1882 / Angelo / New York / J
56 / Anne Anundsdatter / 1849 / 1877 / Hero / Menemale / J
57 / Anders Ambrosen Skaardal med: / 1831 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
58 / -Ragnhild / 1830 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
59 / -Thore / 1859 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
60 / -Ragnhild / 1861 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
61 / -Ingeborg / 1864 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
62 / -Jermund / 1866 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
63 / -Ambros / 1858 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
64 / -Andneas / 1867 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
65 / Ambros Olsen Gjuv, enkemand med: / 1834 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
66 / -Ole / 1871 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
67 / -Hans / 1875 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
68 / -John / 1878 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
69 / Ambros Svensen / 1849 / 1883 / Thingvalla / St. Paul / J
70 / Anders Johansen / 1864 / 1882 / Angelo / New York / J
71 / Andres Torgrimsen Vik S / 1829 / 1853 / / / J
72 / Anne Knudsen, pige / 1873 / 1893 / Island / Kensington / J
73 / Anne Christiansdatter Kaasen med: S / 1815 / 1847 / / / J
74 / -Christian Olsen / 1840 / 1847 / / / J
75 / -Ole / 1842 / 1847 / / / J
76 / -Margit / 1845 / 1847 / / / J
77 / Anne Dalen, gift kone med: / 1850 / 1894 / Venstin / Forrest City / J
78 / -Halvor / 1883 / 1894 / Venstin / Forrest City / J
79 / -Liv / 1885 / 1894 / Venstin / Forrest City / J
80 / -Ingeborg / 1882 / 1894 / Venstin / Forrest City / J
81 / Anne Engebretsdatter Berge / 1848 / 1849 / / / J
82 / Anne Gjennundsen / 1872 / 1890 / Rollo / Chicago / J
83 / Anne Gulliksdatter med: / 1833 / 1869 / Skandinavia / Red Wing / J
84 / -Ole Petersen / 1858 / 1869 / Skandinavia / Red Wing / J
85 / Anne Kittilsdatter, gift kone med: T / 1845 / 1873 / Hero / Mankato, Min. / J
86 / -Gullik / 1868 / 1873 / Hero / Mankato, Min. / J
87 / -Kittil / 1871 / 1873 / Hero / Mankato, Min. / J
88 / Anne Leifsdatter Brække / 1812 / 1853 / / / J
89 / Anne Mæland, pige / 1852 / 1887 / Marstin / Vinona / J
90 / Anne Olsdatter Saubø T / 1823 / 1851 / / / J
91 / Anne Olsdatter Voldkaase / 1826 / 1846 / / / J
92 / Anne Olsdatter Aakre / 1835 / 1853 / / / J
93 / Anne Olsen, pige / 1865 / 1887 / Angelo / Eau Claine / J
94 / Anne Olsen / 1872 / 1890 / Angelo / Boston / J
95 / Anne Olsen, pige / 1876 / 1893 / Montebello / Quebec. / J
96 / -Ragnhild Olsen, pige / 1877 / 1893 / / / J
97 / Anne Paulsdatter / 1829 / 1841 / / / J
98 / Anne Pedersdatter Kulten T / 1814 / 1842 / / / J
99 / Anne Sigurdadatter / 1850 / 1870 / Hero / Ossian / J
100 / Anne Sørensdatter Haugen / 1781 / 1848 / / / J
101 / Anne SønensdatterT / 1814 / 1856 / / / J
102 / Anne Thovsdatter / 1826 / 1848 / / / J
103 / Anne Thorvaldsen, pige / 1868 / 1895 / Venetia / Fingal / J
104 / AnneTorjusdatterOdden / 1824 / 1848 / / / J
105 / Anne Torkildsdatter Haugen, pige / 1852 / 1872 / Hero / Winneconne / J
106 / Anund Johansen Uvaas med: / 1798 / 1840 / / / J
107 / -Aslaug Haraldadatter / 1794 / 1840 / / / J
108 / -Johannes / 1823 / 1840 / / / J
109 / -Ole / 1833 / 1840 / / / J
110 / -Halvor / 1826 / 1840 / / / J
111 / -Kittil / 1836 / 1840 / / / J
112 / Anund Olsen Mæland med: / 1783 / 1847 / / / J
113 / -Torbjørg Anundsdatter / 1796 / 1847 / / / J
114 / -Ole / 1820 / 1847 / / / J
115 / -Anund / 1842 / 1847 / / / J
116 / -Aslaug / 1823 / 1847 / / / J
117 / -Helge / 1835 / 1847 / / / J
118 / Anund Torkildsen Særsland / 1827 / 1840 / / / J
119 / Aslak Haraldsen Dalen med: / 1816 / 1859 / / / J
120 / -Aagot Taraldsdatter / 1818 / 1859 / / / J
121 / -Gunhild / 1843 / 1859 / / / J
122 / -Torbjørg / 1846 / 1859 / / / J
123 / -Kari / 1849 / 1859 / / / J
124 / -Mari / 1852 / 1859 / / / J
125 / -Harald / 1855 / 1859 / / / J
126 / Aslaug Halvorsdatter / 1845 / 1872 / Hero / La Crosse / J
127 / Aslaug Halvorsdatter Fosse S / 1824 / 1853 / / / J
128 / Aslaug Torkildsdatter Frøland S / 1812 / 1847 / / / J
129 / Aase Kittilsen / 1861 / 1887 / Angelo / Winneconne / J
130 / Aase Sørensdtr. / 1846 / 1848 / / / J
131 / Bendt Halvorsen, bøgeli / 1811 / 1843 / / / J
132 / Bent Ambrosen med: / 1809 / 1875 / Hero / Rushford / J
133 / -Margit Kittilsdtr. / 1810 / / / / J
134 / -Johannes / 1855 / / / / J
135 / Bergit bøljesdtr. Kaali / 1834 / 1853 / / / J
136 / Bergit Larsen, pige S / 1842 / 1882 / Angelo / Neenah / J
137 / Bergit Olsdtr. Gjuv / 1837 / 1847 / / / J
138 / Bergitte, pige S / 1864 / 1887 / Rollo / Albert Lea / J
139 / Berit Kasin, gift kone med: S / 1835 / 1889 / Geiser / Baldwin / J
140 / -Hans / 1879 / 1889 / Geiser / Baldwin / J
141 / -Helge / 1882 / 1889 / Geiser / Baldwin / J
142 / -Johan / 1883 / 1889 / Geiser / Baldwin / J
143 / -Kittil / 1886 / 1889 / Geiser / Baldwin / J
144 / Birgit Johnsdtr. gift kone / 1830 / 1870 / Hero / Ossian / J
145 / Birgit Reiulfsdtr. Sesjord, enke / 1832 / 1872 / Hero / Freeport / J
146 / Christian Chr. Brudevold med: / 1808 / 1853 / / / J
147 / -Anne Jacobsdtr. / 1811 / 1853 / / / J
148 / -Jacob / 1833 / 1853 / / / J
149 / -Christian / 1836 / 1853 / / / J
150 / -Leif / 1839 / 1853 / / / J
151 / -Halvor / 1842 / 1853 / / / J
152 / -Gunhild / 1845 / 1853 / / / J
153 / -Anne / 1848 / 1853 / / / J
154 / Christian Christiansen Øverbø med: / 1807 / 1849 / / / J
155 / -Helge Olsdtr. / 1805 / 1849 / / / J
156 / -Anne / 1831 / 1849 / / / J
157 / -Torkild Torkildsen / 1829 / 1849 / / / J
158 / -Ragnhild / 1836 / 1849 / / / J
159 / -Christian / 1804 / 1849 / / / J
160 / -Ole / 1844 / 1849 / / / J
161 / Christian Halvorsen, Midbø / 1791 / 1853 / / / J
162 / Ellef J. Lofthus med: / 1833 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
163 / -Thone / 1833 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
164 / -John / 1862 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
165 / -Ole / 1870 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
166 / -Thone / 1865 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
167 / -Johannes / 1871 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
168 / -Ambros / 1874 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
169 / -Kristen / 1878 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
170 / -Ellef / 1879 / 1882 / Hekla / Eau Claire / J
171 / Ellev Andersen, Bø / 1821 / 1853 / / / J
172 / Folgvard Torjusen, Dalen / 1814 / 1847 / / / J
173 / Gisle Torkildsen, Løkslie ? med: / 1827 / 1859 / / / J
174 / -Mari Anundsdtr. / 1826 / 1859 / / / J
175 / -Anne / 1851 / 1859 / / / J
176 / -Karl / 1854 / 1859 / / / J
177 / -Torkild / 1857 / 1859 / / / J
178 / Gisle Knudsen, Aslaugberg / 1827 / 1840 / / / J
179 / Gjermund Gjermundsen / 1853 / 1889 / Angelo / Blooming / J
180 / Gjermund Kassen, gift med: / 1847 / 1887 / Marstin / WalIey City / J
181 / -Torbjør, hustru / 1849 / 1887 / Marstin / WalIey City / J
182 / -Anne / 1876 / 1887 / Marstin / WalIey City / J
183 / -Ole / 1879 / 1887 / Marstin / WalIey City / J
184 / -Johannes / 1881 / 1887 / Marstin / WalIey City / J
185 / -Gjermund / 1883 / 1887 / Marstin / WalIey City / J
186 / -Gunhild / 1885 / 1887 / Marstin / WalIey City / J
187 / -Aslaug / 1886 / 1887 / Marstin / WalIey City / J
188 / Gjermund Olsen / 1871 / 1892 / Montebello / Albert Lea / J
189 / Gjermund Olsen, Veum / 1842 / 1872 / Albion / La Crosse / J
190 / Gregar G. Teigen / 1857 / 1880 / Angelo / Albert Lea / J
191 / Gregar K. Lappebakke med: S / 1856 / 1894 / Thingvalla / Edinburg / J
192 / -Anne, hustru / 1854 / 1894 / Thingvalla / Edinburg / J
193 / -Halvor / 1888 / 1894 / Thingvalla / Edinburg / J
194 / -Thora / 1890 / 1894 / Thingvalla / Edinburg / J
195 / -Margit / 1891 / 1894 / Thingvalla / Edinburg / J
196 / -Gunhild / 1892 / 1894 / Thingvalla / Edinburg / J
197 / -Anne / 1894 / 1894 / Thingvalla / Edinburg / J
198 / Greger Hansen, Smylingsass / 1842 / 1870 / Hero / Ossian / J
199 / Greger M. Listul med: / 1854 / 1882 / Drarnmen / Eau Claire / J
200 / -Ingrid / 1853 / 1882 / Drarnmen / Eau Claire / J
201 / -Kristen / 1871 / 1882 / Drarnmen / Eau Claire / J
202 / Greger Olsen, Forse med: / 1868 / 1889 / Skandinavia / Chicago / J
203 / -Halvor Olsen / 1871 / 1889 / Skandinavia / Chicago / J
204 / Gullik Gulliksen, enkemand med: / 1824 / 1882 / Angelo / Alexandria / J
205 / -Aslaug / 1860 / 1882 / Angelo / Alexandria / J
206 / -Bergit / 1872 / 1882 / Angelo / Alexandria / J
207 / -Gullik / 1878 / 1882 / Angelo / Alexandria / J
208 / Gullik Helgesen med: / 1877 / 1893 / Montebello / New York / J
209 / -Aslaug / 1871 / 1893 / Montebello / New York / J
210 / Gullik Karlsen / 1877 / 1893 / Montebello / Boston / J
211 / Gullik Lie T / 1855 / 1887 / Rollo / New York / J
212 / Gullik Kittelsen / 1878 / 1898 / Angelo / Summit D.T. / J
213 / Gullik Olsen S / 1856 / 1883 / Rollo / Lenesboro / J
214 / Gullik O. Stormyr / 1868 / 1888 / Angelo / Neenali / J
215 / Gullik Th. Bækhus / 1855 / 1882 / Kristiania / Min. / J
216 / Gunder Kittilsen, Sygebakke / 1818 / 1847 / / / J
217 / Gunhild Ambrosdtr. Hjartsjaa / 1827 / 1848 / / / J
218 / Gunhild Amundsdtr. Haugen / 1819 / 1840 / / / J
219 / Gunhild Halvorsdtr. Espelien T / 1820 / 1848 / / / J
220 / Gunhild Haraldsdtr. / 1824 / 1848 / / / J
221 / Gunnhild Lassen, Carlsopsal / 1827 / 1840 / / / J
222 / Gunhild Olsdtr. / 1812 / 1842 / / / J
223 / Gunhild Olsdtr. / 1823 / 1847 / / / J
224 / Gunhild Olsdtr. / 1791 / 1853 / / / J
225 / Gunhild T. Sørens., enke, Høgetvedt: / 1842 / 1886 / Thingvalla / Decorah, Iowa. / J
226 / -Søren / 1869 / 1886 / Thingvalla / Decorah, Iowa. / J
227 / Gunnh. Nirisdtr. Hagen / 1845 / 1870 / Scotia / CIinton / J
228 / Gunleik Gunnuften, Bergstuen med: T / 1811 / 1847 / / / J
229 / -Gro Nilsdtr. / 1819 / 1847 / / / J
230 / -Gunnulf / 1845 / 1847 / / / J
231 / -Gunhild / 1840 / 1847 / / / J
232 / Gunlek Gundersen, Brekke / 1818 / 1847 / / / J
233 / Gunlek Tovsen, Tveten T / 1832 / 1851 / / / J
234 / Gunvor Sørensdtr. Haugen / 1823 / 1848 / / / J
235 / Guri Torkilsdtr. / 1789 / 1847 / / / J
236 / Guro Andersen, gift kone med: / 1863 / 1893 / Montebello / New York / J
237 / -Thora / 1887 / 1893 / Montebello / New York / J
238 / -Ole / 1889 / 1893 / Montebello / New York / J
239 / -Andreas / 1881 / 1893 / Montebello / New York / J
240 / Guro Høljesdtr. Gjuv / 1829 / 1851 / / / J
241 / Halvor Christensen, Landsverk med: / 1856 / 1870 / Scotia / Black Earth / J
242 / -Liv Nielsdtr. / 1856 / 1870 / Scotia / Black Earth / J
243 / Halvor Evensen, Bakken / 1825 / 1847 / / / J
244 / Halvor Halvorsen, Hogstul T / 1792 / 1849 / / / J
245 / Halvor Halvorsen, Høgkasin med: / 1798 / 1839 / / / J
246 / -AnneOlsdtr. / 1811 / 1839 / / / J
247 / -Halvor / 1830 / 1839 / / / J
248 / -Gunhild / 1832 / 1839 / / / J
249 / -Ole / 1836 / 1839 / / / J
250 / Halvor Halvorsen, Solem med: T / 1796 / 1847 / / / J
251 / Helga Ellefsdtr. / 1796 / 1847 / / / J
252 / -Halvor / 1819 / 1847 / / / J
253 / -Ragnhild / 1820 / 1847 / / / J
254 / -Margit / 1823 / 1847 / / / J
255 / -Ole / 1829 / 1847 / / / J
256 / Halvor Halvorsen, Valekaasen / / 1870 / Albion / New York / J
257 / Halvor Høljesen / 1853 / 1870 / Hero / Ossian / J
258 / Halvor Jolmsen S / 1878 / 1899 / Domino / Scandinavia, Wis / J
259 / Halvor Johnsen, Bekkhus med: / 1800 / 1847 / / / J
260 / -Gunhild Johannesdtr. / 1815 / 1847 / / / J
261 / -Anne / 1840 / 1847 / / / J
262 / -Bergith / 1844 / 1847 / / / J
263 / -Guro / 1846 / 1847 / / / J
264 / -John / 1847 / 1847 / / / J
265 / Halvor Johnsen, Røysa / 1836 / 1853 / / / J
266 / Halvor Johnsen, Lia med: / 1781 / 1839 / / / J
267 / -Aslaug Olsdtr. / 1788 / 1839 / / / J
268 / -John / 1828 / 1839 / / / J
269 / -Ole / 1829 / 1839 / / / J
270 / Halvor O. Moen / 1874 / 1896 / / / J
271 / Halvor Olsen, enkem. / 1827 / 1889 / Angelo / Decorah / J
272 / Halvor Olsen / 1866 / 1888 / Rollo / Gretna, Can. / J
273 / Halvor Olsen / 1872 / 1891 / Montebello / New York / J
274 / Halvor Olsen / 1872 / 1899 / / Lamberton, Min. / J
275 / Halvor Olsen, gift mand S / 1861 / 1881 / Rollo / Candy, Min. / J
276 / Halvor Olsen S / 1863 / 1887 / / Albert Lea / J
277 / Halvor Olsen, Gjuv / 1821 / 1842 / / / J
278 / Halvor Olsen, Gjuv / 1836 / 1847 / / / J
279 / Halvor Olsen, Kjeldalen med: T / 1809 / 1848 / / / J
280 / -Anne Sørensdtr. / 1807 / 1848 / / / J
281 / -Ole / 1827 / 1848 / / / J
282 / -Liv / 1831 / 1848 / / / J
283 / -Margit / 1834 / 1848 / / / J
284 / -Søren / 1835 / 1848 / / / J
285 / -Hans / 1838 / 1848 / / / J
286 / -Halvor / 1841 / 1848 / / / J
287 / -Nils / 1844 / 1848 / / / J
288 / -Kittil / 1846 / 1848 / / / J
289 / Halvor Olsen, Lia med: / 1818 / 1852 / / / J
290 / -Kari Olsdtr / 1826 / 1852 / / / J
291 / -Ole / 1849 / 1852 / / / J
292 / -Halvor / 1851 / 1852 / / / J
293 / Halvor Olsen, Nordre Haugane med: / 1789 / 1848 / / / J
294 / -Margit Svensdtr. / 1791 / 1848 / / / J
295 / -Torbjørn / 1831 / 1848 / / / J
296 / Halvor Olsen, Opsal / 1825 / 1853 / / / J
297 / Halvor Olsen, Øystul / 1848 / 1870 / Albion / Nenah / J
298 / Halvor Olsen, Øverland / 1825 / 1849 / / / J
299 / Halvor Svendsen / 1857 / 1877 / Hero / Menemace / J
300 / Halvor Svendsen, Espelien / 1835 / 1852 / / / J
301 / Halvor Svendsen, Hvaale med: / 1823 / 1847 / / / J
302 / -Margit Torkildsdtr. / 1819 / 1847 / / / J
303 / -Halvor / 1846 / 1847 / / / J
304 / Halvor Haugan / 1814 / 1847 / / / J
305 / Halvor T. Haugen, enkem. / 1813 / 1883 / Angelo / St. Paul / J
306 / Halvor T. Stavåsen S. / 1858 / 1887 / Rollo / Cumherland / J
307 / Halvor T. Waale / 1871 / 1890 / Rollo / New York / J
308 / Halvor T. Waaler med: / 1870 / 1897 / Angelo / Taopi, Min. / J
309 / -Anne, hustru / 1875 / 1897 / Angelo / Taopi, Min. / J
310 / Halvor Th. Bækkhus med: / 1843 / 1882 / Kristiania / Min. / J
311 / -Marit / 1856 / 1882 / Kristiania / Min. / J
312 / Halvor Torsen med: / 1840 / 1870 / Scotia / Black Earth / J
313 / -Thone / 1867 / 1870 / Scotia / Black Earth / J
314 / -Liv / 1868 / 1870 / Scotia / Black Earth / J
315 / -Anlau / 1870 / 1870 / Scotia / Black Earth / J
316 / Halvor Tvedstuen med: / 1848 / 1891 / Angelo / New York / J
317 / -Toni / 1846 / 1891 / Angelo / New York / J
318 / -Toni / 1880 / 1891 / Angelo / New York / J
319 / -Margit / 1881 / 1891 / Angelo / New York / J
320 / -Ragnhild / 1883 / 1891 / Angelo / New York / J
321 / -Gunhild / 1884 / 1891 / Angelo / New York / J
322 / Hans Berntsen T / 1856 / 1883 / Rollo / Evansville / J
323 / Hans H. Medbøen / 1867 / 1890 / Rollo / Taopi / J
324 / Hans H. Strand / 1870 / 1892 / Montebello / Schandinavia / J
325 / Hans Hansen / 1840 / 1867 / Oder / New York / J
326 / Hans Hansen, Dalen med: / 1805 / 1839 / / / J
327 / -Ragnhild Gunleiksdtr. / 1805 / 1839 / / / J
328 / -Hans / 1831 / 1839 / / / J
329 / -Anne / 1837 / 1839 / / / J
330 / Hans Johnsen / 1831 / 1854 / / / J
331 / Hans Larsen, Bergsland med: / 1785 / 1847 / / / J
332 / -Hans / 1827 / 1847 / / / J
333 / -Ragnhild / 1829 / 1847 / / / J
334 / -Anne / 1830 / 1847 / / / J
335 / Hans Larsen, Carlsopsal / 1825 / 1848 / / / J
336 / Hans Nilsen S / 1840 / 1890 / Rollo / Scandinavia / J
337 / Hans O. Brubakken S / 1870 / 1893 / Angelo / Quebec. / J
338 / Hans O. Dalen / 1865 / 1892 / / New York / J
339 / Hans O. Kasin med: S / 1863 / 1899 / Domino / New York / J
340 / -Margrethe Kone / 1865 / 1899 / Domino / Thompson, Iowa / J
341 / -Helge / 1888 / 1899 / Domino? / Thompson, Iowa? / J
342 / -Birgit / 1890 / 1899 / Domino? / Thompson, Iowa? / J
343 / -Ingeborg / 1892 / 1899 / Domino? / Thompson, Iowa? / J
344 / -Thone? / 1895 / 1899 / Domino? / Thompson, Iowa? / J
345 / -Ole / 1897 / 1899 / Domino? / Thompson, Iowa? / J
346 / -Hans / 1887 / 1899 / Domino? / Thompson, Iowa? / J
347 / Hans Olsen / 1860 / 1882 / Rollo / Lawler / J
348 / Hans Olsen / 1862 / 1882 / Angelo / Menomonee / J
349 / Hans Olsen / 1860 / 1892 / Montebello / New York / J
350 / Hans Olsen, Aslaugberg med: / 1806 / 1839 / / / J
351 / -Gunhild Gunleksdtr. Luten / 1809 / 1839 / / / J
352 / -Aslaug / 1834 / 1839 / / / J
353 / -Ole / 1837 / 1839 / / / J
354 / Hans Olsen, Carlsopsal / 1820 / 1848 / / / J
355 / Hans Paulsen, Stensrud / 1845 / 1872 / Hero / La Crosse / J
356 / Hans Svendsen / 1853 / 1881 / Kong Sigurd / Rushford / J
357 / Hans Sørensen / 1820 / 1892 / Angelo / Paynesville / J
358 / Hans Sørensen, Nuten / 1833 / 1848 / / / J
359 / Hans Torgrimsen med: / 1858 / 1886 / Angelo / Pipestone / J
360 / -Gunhild / 1859 / 1886 / Angelo / Pipestone / J
361 / Harald Halvorsen, Bakken med: / 1830 / 1859 / / / J
362 / -Torbjørg Larsdtr. / 1832 / 1859 / / / J
363 / -Ole / 1857 / 1859 / / / J
364 / Harald Hansen, Flatland / 1854 / 1877 / Angelo / Calmar / J
365 / Harald Haraldsen med: / 1824 / 1875 / Hero / Beloit, Wis. / J
366 / -Torbjørg Sigurdsdtr. / 1826 / 1875 / Hero / Beloit, Wis. / J
367 / -Anne / 1852 / 1875 / Hero / Beloit, Wis. / J
368 / -Harald / 1858 / 1875 / Hero / Beloit, Wis. / J
369 / -Ragnhild / 1861 / 1875 / Hero / Beloit, Wis. / J
370 / -Søren / 1866 / 1875 / Hero / Beloit, Wis. / J
371 / -Ingrid / 1869 / 1875 / Hero / Beloit, Wis. / J
372 / -Torbjørg / 1873 / 1875 / Hero / Beloit, Wis. / J
373 / Harald Johansen med: / 1837 / 1893 / Montebello / Boston / J
374 / -Eli, hustru / 1837 / 1893 / Montebello / Boston / J
375 / -Johannes / 1875 / 1893 / Montebello / Boston / J
376 / Harald Nirison, Nordbø / 1836 / 1859 / / / J
377 / Harald Nordbø / 1864 / 1887 / Rollo / Austin, Min. / J
378 / Harald Olsen, Mæland med: / 1798 / 1847 / / / J
379 / -Ole / 1832 / 1847 / / / J
380 / -Aslaug / 1836 / 1847 / / / J
381 / -Harald / 1839 / 1847 / / / J
382 / -Gjermund / 1844 / 1847 / / / J
383 / Helga Hansdatter / 1825 / 1871 / Hero / Mc. Gregor / J
384 / Helga Kittilsdatter, gift / 1846 / 1876 / Hero / Davis Steph., Ill / J
385 / Helga O. Maurbrække S / 1876 / 1895 / Montebello / New York. / J
386 / Helga Olsdtr. Funer, pige / 1851 / 1886 / Hekla / Decorah / J
387 / Helga Olsen, pige / 1856 / 1882 / Angelo / Neenali / J
388 / Helge Johansen, Folsland / 1845 / 1870 / Hero / Milwaukee / J
389 / Helga Olsdtr. Bondal T / 1817 / 1847 / / / J
390 / Hellik Johansen / 1852 / 1877 / Hero / Menemonee / J
391 / Hovald M. Haveraas / 1875 / 1895 / Tingvalla / New York / J
392 / Helge Sørensen, Fosse S / 1844 / 1872 / Oder / Prescot / J
393 / Hølje Andersen / 1862 / 1880 / Angelo / New York / J
394 / Hølje Anundsen, Mæland med T / 1822 / 1840 / / / J
395 / -Anne Olsdtr. / 1825 / 1840 / / / J
396 / -Knut / 1847 / 1840 / / / J
397 / Hølje Halvorsen, Bøen med: / 1811 / 1847 / / / J
398 / -Gunhild Torjusdtr. / 1808 / 1847 / / / J
399 / -Halvor / 1846 / 1847 / / / J
400 / Hølje Høljesen, Sviving / 1815 / 1847 / / / J
401 / Hølje K. Norbø / 1865 / 1886 / Geiser / Eau Claire / J
402 / Hølje Olsen, gift med: / 1854 / 1886 / Angelo / Pipestone / J
403 / -Guro Olsdtr. / 1858 / 1886 / Angelo / Pipestone / J
404 / -Ole / 1883 / 1886 / Angelo / Pipestone / J
405 / -Anna / 1881 / 1886 / Angelo / Pipestone / J
406 / Hølje Olsen, Bøen T / 1825 / 1852 / / / J
407 / Hølje Olsen, Mæland / 1801 / 1841 / / / J
408 / Hølje Olsen, Aarud med: / 1807 / 1854 / / / J
409 / -Guri Torst. dtr. / 1807 / 1854 / / / J
410 / -Margit / 1831 / 1854 / / / J
411 / -John / 1845 / 1854 / / / J
412 / Hølje Sørensen, Gjuv med: / 1795 / 1853 / / / J
413 / -Ingrid Olsdtr. / 1799 / 1853 / / / J
414 / -Søren / 1837 / 1853 / / / J
415 / Hølje Sørensen, Fosse S / 1844 / 1872 / Oder / Prescot / J
416 / Ingebjørg Olsdatter / 1818 / 1842 / / / J
417 / Ingeborg Olsen, pige / 1873 / 1898 / Angelo / Summit D.T. / J
418 / Ingeborg Solem, pige med: / 1855 / 1887 / Marstin / Walley City. / J
419 / -Margit / 1880 / 1887 / Marstin / Walley City. / J
420 / Ingeborg Svennungsdtr. / 1847 / 1870 / Hero / Ossian / J
421 / Ingeborg Svenningsdtr. Fossejordet / 1834 / 1853 / / / J
422 / Ingebret Olsen Landsverk / 1816 / 1849 / / / J
423 / Ingrid Kittilsen / 1864 / 1887 / Marstin / Walley City / J
424 / Isak Kittilsen / 1860 / 1886 / Angelo / Pipestone / J
425 / Jakob Halvorsen med: / 1839 / 1882 / Angelo / Laresboro / J
426 / -Ragnhild / 1836 / 1882 / Angelo / Laresboro / J
427 / -Ingrid / 1862 / 1882 / Angelo / Laresboro / J
428 / -Halvor / 1865 / 1882 / Angelo / Laresboro / J
429 / -Ingeborg / 1871 / 1882 / Angelo / Laresboro / J
430 / -Gunlaug / 1872 / 1882 / Angelo / Laresboro / J
431 / -Anund / 1878 / 1882 / Angelo / Laresboro / J
432 / Jakob Osmundsen, Hogstul T / 1825 / 1846 / / / J
433 / Jarand Olsen / 1795 / 1847 / / / J
434 / Jens Andersen S / 1854 / 1879 / Angelo / Chicago / J
435 / Johan Christiansen, Funer med: / 1806 / 1847 / / / J
436 / -Dorthe Chr. dtr. / 1805 / 1847 / / / J
437 / -Aslaug / 1827 / 1847 / / / J
438 / -Christian / 1829 / 1847 / / / J
439 / -Margit / 1832 / 1847 / / / J
440 / -Harald / 1834 / 1847 / / / J
441 / -Bergit / 1837 / 1847 / / / J
442 / -Johan / 1842 / 1847 / / / J
443 / -Mari / 1845 / 1847 / / / J
444 / Johan Gulliksen / 1848 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
445 / Johan Olsen / 1863 / 1882 / Thingvalla / Eau Claire / J
446 / Johannes Christiansen, Volufsin med: / 1801 / 1842 / / / J
447 / -Mari Johanesdtr / 1802 / 1842 / / / J
448 / -Christian / 1824 / 1842 / / / J
449 / -Ingeborg / 1834 / 1842 / / / J
450 / Johannes Halvorsen / 1842 / 1882 / Hekla / New York / J
451 / Johannes Halvorsen S / 1860 / 1883 / Rollo / Lanesboro / J
452 / Johannes Hansen, Risvold / 1835 / 1854 / / / J
453 / Johannes Hagen / 1871 / 1888 / Rollo / Eau Claire / J
454 / Johannes Haatvedt / 1877 / 1896 / Angelo / Toapi, Min. / J
455 / Johannes Johansen med: / 1829 / 1869 / Oder / Cedar Rapid / J
456 / -John / 1859 / 1869 / Oder / Cedar Rapid / J
457 / -Guri / 1862 / 1869 / Oder / Cedar Rapid / J
458 / -Ole / 1866 / 1869 / Oder / Cedar Rapid / J
459 / Johannes Nirisen / 1858 / 1886 / Kong Ring / Winona, Min. / J
460 / Johannes Olsen / 1860 / 1887 / Marsten / Walley City / J
461 / Johannes Olsen / 1867 / 1898 / Montebello / Minneapolis / J
462 / Johannes Olsen, Opsal / 1826 / 1848 / / / J
463 / Johannes Olsen, Thoe / 1820 / 1848 / / / J
464 / Johannes Olsen, Thokasin? / 1819 / 1847 / / / J
465 / Johannes Olsen, Aasen / 1806 / 1841 / / / J
466 / Johannes Sørensen / 1874 / 1896 / Angelo / Taopi, Min. / J
467 / Johannés Torjussen, Brække / 1847 / 1847 / / / J
468 / Johannes Torkildsen, Flatland med: / 1809 / 1839 / / / J
469 / -Gunlaug Gunleksdtr / 1811 / 1839 / / / J
470 / -Torkild / 1831 / 1839 / / / J
471 / -Anne / 1832 / 1839 / / / J
472 / -Aslaug / 1835 / 1839 / / / J
473 / -Margith / 1838 / 1839 / / / J
474 / Johannes øverland / 1868 / 1893 / Angelo / New York. / J
475 / John Amundsen med: / 1859 / 1870 / Hero / Ossian / J
476 / -Hans / 1861 / 1870 / Hero / Ossian / J
477 / -Gullik / 1864 / 1870 / Hero / Ossian / J
478 / -Margit / 1867 / 1870 / Hero / Ossian / J
479 / -Amund / 1868 / 1870 / Hero / Ossian / J
480 / John Gulliksen, Haugen med: / 1834 / 1870 / Hero / Ossian / J
481 / -Øli / 1840 / 1870 / Hero / Ossian / J
482 / -Ole Halvorsen / 1862 / 1870 / Hero / Ossian / J
483 / -Guri Johansdtr. / 1867 / 1870 / Hero / Ossian / J
484 / John Halvorsen med: S / 1832 / 1892 / Montebello / New York / J
485 / -Liv / 1832 / 1892 / Montebello / New York / J
486 / John Halvorsen, Dysjå / 1825 / 1847 / / / J
487 / John Halvorsen, Reisjå T / 1825 / 1847 / / / J
488 / John Hansen, Hytta / 1861 / 1881 / Angelo / New York / J
489 / John Haraldsen / / 1892 / Montebello / Westbourn / J
490 / John Haraldsen Finsækre / 1844 / 1859 / / / J
491 / John Høljesen, Funer / 1824 / 1847 / / / J
492 / John J. Bakken S / 1872 / 1891 / / / J
493 / John J. Bøe S / 1870 / 1892 / Montebello / Neenah / J
494 / John J. Håtvedt / 1874 / 1896 / Angelo / Taopi Min / J
495 / John Johannesen / 1864 / 1882 / Thingvalla / Evansville / J
496 / John Johansen S / 1869 / 1887 / Rollo / Park River / J
497 / John Johnsen / 1874 / 1893 / Montebello / Boston / J
498 / John Johnsen Aakre / 1843 / 1881 / Kong Bjørn / Sparta / J
499 / John Jonsen, Bækkhus / 1814 / 1847 / / / J
500 / John Johns. Hovde (Landsverk) med: T / 1806 / 1842 / / / J
501 / -Anne Pedersdtr. Kultan / 1814 / / / / J
502 / -Peder / 1840 / / / / J
503 / John Espelien T / 1860 / 1887 / Rollo / Whalan / J
504 / John O. Kaasa S / 1869 / 1891 / Montebello / Quebec. / J
505 / John Olsen / 1876 / 1892 / Montebello / Taopi, Min. / J
506 / John Olsen, Loner? / 1847 / 1882 / Argo / Flanderau / J
507 / Johan Olsen, Risvold / 1841 / 1872 / Hero / Freeport / J
508 / John Osmundsen, Nærhaug / 1824 / 1847 / / / J
509 / John Sørensen, Nuten / 1830 / 1848 / / / J
510 / John Thoresen / 1834 / 1876 / Hero / Albert Lea / J
511 / John Thovsen, Haugeherg / 1823 / 1848 / / / J
512 / JohnTorjussen,Odden / 1823 / 1848 / / / J
513 / Kari Engebretsdtr. Bergstad / / 1840 / / / J
514 / Kari Engebretsdtr. / 1898 / 1847 / / / J
515 / Kari Larsdtr. / 1841 / 1848 / / / J
516 / Kittil G. Særsland / 1868 / 1887 / Albano / Cumherland / J
517 / Kittil Halvorsen / 1841 / 1883 / Angelo / St. Paul / J
518 / Kittil Halvorsen S / 1869 / 1892 / Montebello / Albert Lea / J
519 / Kittil Hansen, gift mann / 1844 / 1882 / Angelo / Chicago / J
520 / Kirtil Haraldsen / 1852 / 1892 / Montebello / New York / J
521 / Kittil Haraldsen, Lofthus T / 1827 / 1851 / / / J
522 / Kittil K. Lien / 1872 / 1892 / Montebello / New York / J
523 / Kittil Kittilsen / 1865 / 1883 / Geiser / Neenali. / J
524 / Kittil Kittilsen / 1862 / 1887 / Masrtsin / Winona / J
525 / Kittil Kittilsen, Bø / 1825 / 1847 / / / J
526 / Kittil Kittilsen, Moen / 1853 / 1880 / Hohenstaufen / Albert Lea / J
527 / Kittil Olsen, Hogstul T / 1812 / 1847 / / / J
528 / Kittil Olsen, Tveten T / 1819 / 1849 / / / J
529 / Kittil Olsen, Landsverk med: / 1804 / 1847 / / / J
530 / -Anlaug Olsdtr. / 1803 / 1847 / / / J
531 / -Kittil / 1830 / 1847 / / / J
532 / -Hans / 1835 / 1847 / / / J
533 / -Thone / 1832 / 1847 / / / J
534 / -Ole / 1838 / 1847 / / / J
535 / -Ole / 1845 / 1847 / / / J
536 / -Ingeborg / 1846 / 1847 / / / J
537 / Kittil Sørensen / 1859 / 1878 / Hero / Mortland Min / J
538 / Kittil Thovsen, Tveten T / 1828 / 1851 / / / J
539 / Kjersti H. Gjuv, pige / 1887 / 1893 / Angelo / Stoughton / J
540 / -Gunhild, pige / 1889 / / Angelo / Stoughton / J
541 / Kjersti Jarandsdtr. med: / 1788 / 1843 / / / J
542 / -Even Osmundsen / 1821 / 1843 / / / J
543 / -Ole / 1831 / 1843 / / / J
544 / -Anne / 1835 / 1843 / / / J
545 / Kristian K. Haveraas / 1874 / 1893 / Angelo / Boston / J
546 / Lars Hansen, Fjeldstul / 1795 / 1859 / / / J
547 / -Ragnhild Gunleksdtr. med: / 1805 / 1859 / / / J
548 / -Anne / 1835 / 1859 / / / J
549 / -Ole / 1838 / 1859 / / / J
550 / -Ingerid / 1842 / 1859 / / / J
551 / -Harald / 1847 / 1859 / / / J
552 / -Helge / 1830 / 1859 / / / J
553 / Lars Jakobsen, Strand med: / 1821 / 1853 / / / J
554 / -Bergit Sørensdtr. / 1829 / 1853 / / / J
555 / -Ole / 1850 / 1853 / / / J
556 / Leiv Leivsen, Hjartsjaa / 1829 / 1854 / / / J
557 / Leiv Leivsen, Landsverk med: / 1819 / 1853 / / / J
558 / -Ragnhild Johnsdtr. / 1818 / 1853 / / / J
559 / -Anlaug / 1843 / 1853 / / / J
560 / -John / 1845 / 1853 / / / J
561 / -Leiv / 1847 / 1853 / / / J
562 / -Ole / 1850 / 1853 / / / J
563 / -Thone / 1852 / 1853 / / / J
564 / Levi Ambrosen, Dølen rned: / 1865 / 1883 / Angelo / Winona, Min. / J
565 / -Toni / 1865 / 1883 / Angelo / Winona, Min. / J
566 / -Gullik / 1833 / 1883 / Angelo / Winona, Min. / J
567 / Lina Landsverk, pige S / 1876 / 1893 / Angelo / New York / J
568 / Liv, Gulliksen, pige / 1859 / 1882 / / Evansville / J
569 / Liv H. Traaer, enke T / 1860 / 1887 / Rollo / Whalan / J
570 / Liv Halvorsdtr. Hogstul T / 1823 / 1849 / / / J
571 / Liv L. Dalen, gift kone S / 1860 / 1894 / Venetia / New York / J
572 / Liv Knutsdatter, Grotem T / 1834 / 1862 / / / J
573 / Liv Svend. Espelien T / 1824 / 1849 / / / J
574 / Liv Thorbjømsen, enke med: / 1832 / 1892 / Montebello / Quebec / J
575 / -Aslaug / 1862 / 1892 / Montebello / Quebec / J
576 / Liv Torjusdtr.med:T / 1812 / 1849 / / / J
577 / -LivT / 1825 / 1849 / / / J
578 / Margit Christiansdtr. Hesteberget / 1826 / 1853 / / / J
579 / Margit Christiansdtr. Midbø / 1822 / 1850 / / / J
580 / Margit Halvorsdatter / 1790 / 1849 / / / J
581 / Margit Halvorsen, pige S / 1860 / 1882 / Drammen / Wilson / J
582 / Margit Johnsdtr. Haugen / 1843 / / / / J
583 / Margit Johnsdtr. / 1821 / 1871 / Scotia / Chriton / J
584 / Margit Larsdtr. / 1774 / 1849 / / / J
585 / Margit Nilsdtr. Ødegaarden / 1817 / 1847 / / / J
586 / Margit Olsdtr. Voldkaase / 1828 / 1846 / / / J
587 / Margit Svendsdtr. Espelien T / 1838 / 1850 / / / J
588 / Margit Svendsen, Bergstuen T / 1843 / 1856 / / / J
589 / Margit Sørensdtr. / 1853 / 1877 / Hero / Menemace / J
590 / Margit Torjusdtr. Odden T / 1832 / 1849 / / / J
591 / Mari Bjørnsdtr. Traaer / 1826 / 1852 / / / J
592 / Mari Gislesdtr. Løxlie / 1799 / 1848 / / / J
593 / Mari Johnsdtr.Satin / 1836 / 1853 / / / J
594 / Mari Trondsdtr / 1825 / 1847 / / / J
595 / Mari Gjermundien, pige S / 1870 / 1892 / Montebello / Scandinavia / J
596 / Marit Kittilsdtr. Bakken, pige / 1842 / 1872 / Hero / Freeport / J
597 / Mathias Johnsen / 1873 / 1893 / Angelo / New York / J
598 / Mathias Mathiassen, Kroshus med: S / 1799 / 1847 / / / J
599 / -Anne Sørensdtr. / 1805 / 1847 / / / J
600 / -Anne / 1832 / 1847 / / / J
601 / -Gjermund / 1835 / 1847 / / / J
602 / -Mathias / 1845 / 1847 / / / J
603 / Mathias Olsen / 1878 / 1895 / Montebello / New York / J
604 / Nils Halvorsen / 1869 / 1887 / Rollo / Cumbertland / J
605 / Nils Nilsen, Loner? med: / 1779 / 1842 / / / J
606 / -Thone Halvorsdtr. / 1787 / 1842 / / / J
607 / -Halvor / 1815 / 1842 / / / J
608 / -Kittil / 1822 / 1842 / / / J
609 / -Thone / 1827 / 1842 / / / J
610 / Nilsen Nilsen, Viken T / 1823 / 1849 / / / J
611 / Nils Olsen, Berg / 1849 / 1870 / Scotia / White Wokers / J
612 / Nils Pettersen, Kaldal med: / 1814 / 1847 / / / J
613 / -Liv Olsdtr. / 1811 / 1847 / / / J
614 / -Ole / 1834 / 1847 / / / J
615 / -Halvor / 1841 / 1847 / / / J
616 / -John / 1844 / 1847 / / / J
617 / Olai T. Wole / 1868 / 1887 / Thingvalla / Adanis Min / J
618 / Olav Olsen / 1876 / 1898 / Montebello / Minneapolis / J
619 / Ole Andersen / 1855 / 1876 / Hero / Davis Stephens / J
620 / Ole Andersen / 1849 / 1881 / Rollo / Albert Lea / J
621 / Ole Bjømsen, Omnes / 1818 / 1847 / / / J
622 / Ole Drengmansen, Aakre med: / 1799 / 1848 / / / J
623 / -Aslaug Gunleksd. / 1808 / 1848 / / / J
624 / -Ragnhild / 1828 / 1848 / / / J
625 / -Margit / 1837 / 1848 / / / J
626 / -Ingeborg / 1842 / 1848 / / / J
627 / -Ole / 1846 / 1848 / / / J
628 / -Drengmand / 1839 / 1848 / / / J
629 / Ole Ellingsen, Berge med: / 1814 / 1847 / / / J
630 / -Anne Anunsdtr. / 1815 / 1847 / / / J
631 / -Helge / 1837 / 1847 / / / J
632 / -Thorbjørg / 1840 / 1847 / / / J
633 / -Aslaug / 1843 / 1847 / / / J
634 / -Anund / 1846 / 1847 / / / J
635 / Ole Evensen, Bakken / 1821 / 1847 / / / J
636 / Ole G. Lona T / 1867 / 1887 / Rollo / Whalan / J
637 / Ole G. Mæland / 1865 / 1887 / Marstin / Chicago / J
638 / Ole G. Særsland / 1863 / 1887 / Angelo / Cumberland / J
639 / Ole Gjermundsen / 1866 / 1882 / Angelo / Baldvin / J
640 / Ole Gjeimundsen / 1866 / 1887 / Rollo / Fargo / J
641 / Ole Gregersen, Fosset med: / 1815 / 1869 / Oder / Quebec. / J
642 / -Ingeborg Halvorsdtr. / 1815 / 1869 / Oder / Quebec. / J
643 / -Margit / 1850 / 1869 / Oder / Quebec. / J
644 / -Ole / 1852 / 1869 / Oder / Quebec. / J
645 / -Birgit / 1858 / 1869 / Oder / Quebec. / J
646 / -Sveinung / 1862 / 1869 / Oder / Quebec. / J
647 / Ole Gulliksen / 1852 / 1871 / Scotia / Criton / J
648 / Ole Gulliksen, Haugen / 1862 / 1881 / Rollo / Baldwin. / J
649 / Ole Gundersen S / 1863 / 1881 / Rollo / Nuntak / J
650 / Ole H. Bøe / 1869 / 1889 / Rollo / Chicago / J
651 / Ole H. Grenstad med: / 1817 / 1883 / Rollo / Dacota / J
652 / -Bergit / 1833 / 1883 / Rollo / Dacota / J
653 / -Hans / 1875 / 1883 / Rollo / Dacota / J
654 / Ole H. Listul med: / 1823 / 1880 / Angelo / Fischer Landing / J
655 / -Tone / 1818 / 1880 / Angelo / Fischer Landing / J
656 / Ole Halvorsen / 1858 / 1887 / Marsten / Eau Claire / J
657 / Ole Halvorsen med: / 1864 / 1891 / Angelo / Quebec / J
658 / -Thora / 1861 / 1891 / Angelo / Quebec / J
659 / -Ole / 1884 / 1891 / Angelo / Quebec / J
660 / -Halvor / 1880 / 1891 / Angelo / Quebec / J
661 / Ole Halvorsen, mand / 1827 / 1892 / Angelo / Paynesville / J
662 / Ole Halvorsen / 1875 / 1892 / Angelo / New York / J
663 / Ole Halvorsen, enkemann med: / 1849 / 1894 / Angelo / New York / J
664 / -Gunhild / 1876 / 1894 / Angelo / New York / J
665 / -lngeborg / 1883 / 1894 / Angelo / New York / J
666 / -Tone / 1885 / 1894 / Angelo / New York / J
667 / Ole Halvorsen, Dølen / 1807 / 1841 / / / J
668 / Ole Halvorsen, Gjuv med: / 1808 / 1848 / / / J
669 / -Ragnhild Sørensdtr. / 1810 / 1848 / / / J
670 / -Anne / 1835 / 1848 / / / J
671 / -Halvor / 1838 / 1848 / / / J
672 / -Anne / 1842 / 1848 / / / J
673 / -Søren / 1845 / 1848 / / / J
674 / -Helge / 1847 / 1848 / / / J
675 / Ole Halvorsen, Hjartsjaa / 1828 / 1847 / / / J
676 / Ole Halvorsen, Uvaas / 1817 / 1847 / / / J
677 / Ole Halvorsen, Ødegaarden / 1815 / 1840 / / / J
678 / Ole Hansen, Dalen med: / 1787 / 1848 / / / J
679 / -Ragnhild Olsdtr. / 1891 / 1848 / / / J
680 / -John / 1818 / 1848 / / / J
681 / -Margit / 1823 / 1848 / / / J
682 / -Bergit / 1828 / 1848 / / / J
683 / -Ragnhild / 1833 / 1848 / / / J
684 / -Thone / 1842 / 1848 / / / J
685 / Ole Halvorsen Tveten (Tinn ?) med: / 65 år / 1858? / / / J
686 / -Anne Halvorsdtr / 56 år / 1858? / / / J
687 / -Ingeborg / 33 år / 1858? / / / J
688 / -Kirsti / 25 år / 1858? / / / J
689 / -TorgrimFosse? / 1836 / 1858? / / / J
690 / -Kari / 17 år / 1858? / / / J
691 / -Signe / 10 år / 1858? / / / J
692 / Ole Hansen, Grindalen S / 1849 / 1881 / Rollo -/ Baldwin / J
693 / Ole Haraldsen, Finsækre / 1848 / 1859 / / / J
694 / Ole Høljesen, Mæland med: / 1787 / 1847 / / / J
695 / -Harald Olsen / 1824 / 1847 / / / J
696 / -Ragnhild Torkildsdtr. / 1815 / 1847 / / / J
697 / -Ole / 1843 / 1847 / / / J
698 / -Anne / 1845 / 1847 / / / J
699 / -Torkild / 1847 / 1847 / / / J
700 / Ole Johannesen, Hjartsjaa / 1816 / 1843 / / / J
701 / Ole Johnsen S / 1860 / 1881 / Rollo / Nuntak / J
702 / Ole Johnsen, Hjartsjaa / 1834 / 1851 / / / J
703 / Ole Johnsen, HovdeT / 1808 / 1838 / / / J
704 / Ole Johnsen, Moen / 1866 / 1883 / Rollo / Eau Claire / J
705 / Ole K. Waale med: / 1854 / 1882 / Hekla -/ Storen Lake / J
706 / -Aslaug / 1859 / 1882 / Hekla -/ Storen Lake / J
707 / -Torbjøm / 1880 / 1882 / Hekla -/ Storen Lake / J
708 / -Hølje / 1870 / 1882 / Hekla -/ Storen Lake / J
709 / Ole Karlsen / 1875 / 1893 / Monte bello / Boston - / J
710 / Ole Kittilsen med: S / 1860 / 1893 / Angelo / Scandinavia / J
711 / -Anne, hustru / 1846 / 1893 / Angelo / Scandinavia / J
712 / -Anton -/ 1887 / 1893 / Angelo / Scandinavia / J
713 / Ole Kittilsen, Haugrud. med: / 1819 / 1848 / / / J
714 / -Saave Olsdtr. / 1807 / 1848 / / / J
715 / -Anne / 1838 / 1848 / / / J
716 / -Olaf / 1841 / 1848 / / / J
717 / Ole Kittilsen, Landsverk / 1829 / 1847 / / / J
718 / Ole Kittilsen, Listul med: / 1865 / 1880 / Angelo - -/ Fischer Landing / J
719 / -Ingeborg / 1867 / 1880 / Angelo - -/ Fischer Landing / J
720 / Ole Kittelsen Kaasa? / 1825 / 1852 / / / J
721 / Ole Kittilsen, Smedshuskaasa med: / 1843 / 1870 / Albion / Red Wing / J
722 / -Anne -/ 1843 / 1870 / Albion / Red Wing / J
723 / -Kittil / 1859 / 1870 / Albion / Red Wing / J
724 / Ole Knudsen / 1876 / 1893 / Island -/ Kensingston / J
725 / Ole Leifsen / 1834 / 1854 / / / J
726 / Ole Mathiesen S / 1861 / 1882 / Drammen -/ Eau Claire / J
727 / Ole Nilsen / 1876 / 1897 / Eldorado -/ New York / J
728 / Ole Kittilsen, Midbø med: / 1819 / 1843 / / / J
729 / -Aslaug Olsdtr. / 1815 / 1843 / / / J
730 / -Aslaug / 1843 / 1843 / / / J
731 / Ole O. Dahlen / 1858 / 1883 / Angelo / New York. / J
732 / Ole O. Haughus S / 1860 / 1894 / Venetia / Fonrest City / J
733 / Ole O. Kasin S / 1861 / 1887 / Rollo / Cumberland / J
734 / Ole O. Lia T / 1860 / 1887 / Rollo / Whalan / J
735 / Ole Olsen / 1844 / 1854 / / / J
736 / Ole Olsen / 1858 / 1886 / Angelo / Tann, Iowa / J
737 / Ole Olsen med: / 1855 / 1887 / Angelo / Eau Claire, Wisc. / J
738 / -Gunhild / 1855 / 1887 / Angelo / Eau Claire, Wisc. / J
739 / Ole Olsen / 1852 / 1887 / Angelo / Cumberland / J
740 / Ole Olsen S / 1836 / 1878 / Angelo / La Crosse / J
741 / Ole Olsen S / 1874 / 1892 / Monte bello / Scandinavia / J
742 / Ole Olsen, Bondal T / 1820 / 1847 / / / J
743 / Ole Olsen, Carlsopsal / 1830 / 1853 / / / J
744 / Ole Olsen, Finbråten / 1867 / 1887 / Rollo / Albert Lea / J
745 / Ole Olsen, Heivassdokka / 1818 / 1854 / / / J
746 / Ole Olsen, Hjartsjaa / 1822 / 1848 / / / J
747 / Ole Olsen, Hjartsjaalia med: / 1797 / 1847 / / / J
748 / -Anne Olsdtr. / 1806 / 1847 / / / J
749 / -Ole / 1827 / 1847 / / / J
750 / -Øli / 1829 / 1847 / / / J
751 / -Ole / 1831 / 1847 / / / J
752 / -Anne / 1834 / 1847 / / / J
753 / -John / 1836 / 1847 / / / J
754 / -Margit / 1838 / 1847 / / / J
755 / -Gunhild / 1840 / 1847 / / / J
756 / -Ambros / 1842 / 1847 / / / J
757 / -Jaran / 1843 / 1847 / / / J
758 / -Anne / 1845 / 1847 / / / J
759 / Ole Olsen, Haatvedt med: / 1822 / 1848 / / / J
760 / -Hega Kittilsdtr. Dølen / 1820 / 1848 / / / J
761 / -Bergit / 1847 / 1848 / / / J
762 / Ole Olsen, Kaasa / 1854 / 1880 / Kong Sigurd / Hudson / J
763 / Ole Olsen, Mæland / 1809 / 1849 / / / J
764 / OleOlsen, Nuten / 1816 / 1854 / / / J
765 / Ole Olsen, Neshaug / 1795 / 1843 / / / J
766 / Ole Olsen, Opsal / 1836 / 1853 / / / J
767 / Ole Olsen, Oxlie, enkem. T / 1831 / 1881 / Angelo / Cumberland / J
768 / Ole Olsen, Risvold med: / 1850 / 1881 / Angelo / Storm Lake / J
769 / -Ingebjørg / 1852 / 1881 / Angelo / Storm Lake / J
770 / -Anne / 1878 / 1881 / Angelo / Storm Lake / J
771 / -Gunhild / 1881 / 1881 / Angelo / Storm Lake / J
772 / Ole Olsen, Saubø med: T / 1811 / 1847 / / / J
773 / -Bergit Torgrimsd. / 1822 / 1847 / / / J
774 / -Thone / 1841 / 1847 / / / J
775 / -Ole / 1846 / 1847 / / / J
776 / -Gunhild / 1845 / 1847 / / / J
777 / Ole Olsen, Thoe med: / 1803 / 1839 / / / J
778 / -Anne Anundsdtr. / 1810 / 1839 / / / J
779 / -Anne / 1835 / 1839 / / / J
780 / -Torgon / 1838 / 1839 / / / J
781 / Ole Olsen, Funer? / 1859 / 1881 / Angelo / Decorah / J
782 / Ole Olsen, Øiene med: / 1804 / 1847 / / (Familien kom fra Haave i Lisleherad.) / J
783 / -Margit Hansdt. / 1805 / 1847 / / / J
784 / -Ingrid / 1829 / 1847 / / / J
785 / -Ole / 1830 / 1847 / / / J
786 / -Gunhild / 1832 / 1847 / / / J
787 / -Helge / 1834 / 1847 / / / J
788 / -Anne / 1835 / 1847 / / / J
789 / -Hans / 1837 / 1847 / / / J
790 / -Margit / 1841 / 1847 / / / J
791 / -Gjermund / 1842 / 1847 / / / J
792 / -Gunhild / 1844 / 1847 / / / J
793 / -Mathias / 1846 / 1847 / / / J
794 / Ole Olsen, Øiestue, g. Mann / 1832 / 1869 / Argo / Milwaukee / J
795 / Ole P. Lonar S / 1858 / 1880 / Angelo / New York / J
796 / Ole S. Ødegård, / 1871 / 1894 / Montebello / Quebec. / J
797 / Ole Sigurdsen, Slettemoen / 1821 / 1853 / / / J
798 / Ole Svendsen Dølen / 1819 / 1848 / / / J
799 / Ole Svennungsen, Særsland / 1833 / 1853 / / / J
800 / Ole T. Braaten / 1865 / 1880 / Angelo / Wilson / J
801 / Ole Thorbjørnsen, Omnæs med: S / 1820 / 1848 / / / J
802 / -Thone Gregardtr. / 1815 / 1848 / / / J
803 / -Gunhild / 1846 / 1848 / / / J
804 / Ole Thorkildsen / 1849 / 1891 / Angelo / Alexandria / J
805 / Ole Thovsen med: / 1848 / 1882 / Thingvalla / Eau Claire / J
806 / -Anne / 1847 / 1882 / Thingvalla / Eau Claire / J
807 / -Thov / 1877 / 1882 / Thingvalla / Eau Claire / J
808 / -Mathias / 1878 / 1882 / Thingvalla / Eau Claire / J
809 / -Margit / 1880 / 1882 / Thingvalla / Eau Claire / J
810 / -Harald / 1882 / 1882 / Thingvalla / Eau Claire / J
811 / Ole Thorbjørnsen, Lene med: / 1840 / 1847 / / / J
812 / -Anne Johannesdtr. / 1812 / 1847 / / / J
813 / -Aslaug / 1830 / 1847 / / / J
814 / -Torbjøm / 1832 / 1847 / / / J
815 / -Johannes / 1834 / 1847 / / / J
816 / -Gunhild / 1838 / 1847 / / / J
817 / -Halvor / 1841 / 1847 / / / J
818 / -Carl / 1843 / 1847 / / / J
819 / -Sveinung / 1847 / 1847 / / / J
820 / Ole Torgersen, Omnæs ? med: / 1822 / 1870 / Albion / La Crosse / J
821 / -Birgit / 1816 / 1870 / Albion / La Crosse / J
822 / -Anne / 1843 / 1870 / Albion / La Crosse / J
823 / -Birgitte / 1860 / 1870 / Albion / La Crosse / J
824 / -Torbjørn / 1867 / 1870 / Albion / La Crosse / J
825 / Ole Torjussen, Ødegaarden / 1843 / 1847 / / / J
826 / Ole Torstensen, Haugane / 1816 / 1849 / / / J
827 / Oline Thorbjørnsen, pige / 1856 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
828 / Peder Halvorsen med: / 1846 / 1881 / Kong Sigurd / Grand Forks / J
829 / -Aslaug / 1852 / 1881 / Kong Sigurd / Grand Forks / J
830 / -Halvard / 1876 / 1881 / Kong Sigurd / Grand Forks / J
831 / -Thora / 1877 / 1881 / Kong Sigurd / Grand Forks / J
832 / -Ragnhild / 1879 / 1881 / Kong Sigurd / Grand Forks / J
833 / Petter Bendsen, Bukkerud med: / 1797 / 1848 / / / J
834 / -Anne Johnsdtr. / 1787 / 1848 / / / J
835 / -John / 1816 / 1848 / / / J
836 / -Bendt / 1828 / 1848 / / / J
837 / -Johannes / 1830 / 1848 / / / J
838 / -Anne / 1822 / 1848 / / / J
839 / Ragnhild Ambrosdtr. Raubekmoen / 1825 / 1848 / / / J
840 / Ragnhild Christiansdtr. Midbø / 1826 / 1850 / / / J
841 / Ragnhild Gunleksdtr. Haugene / 1826 / 1845 / / / J
842 / Ragnhild Halvorsen, enke / 1831 / 1882 / Angelo / Hawley / J
843 / Ragnhild Høljesdtr. / 1825 / 1849 / / / J
844 / Ragnhild Johannesdtr. / 1788 / 1853 / / / J
845 / Ragnhild Johnsdatter med: / 1811 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
846 / -Anne Ambrosdtr. / 1847 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
847 / -Thone / 1849 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
848 / -Aslaug / 1851 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
849 / -Svennung Ambrosson / 1857 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
850 / -Tnone / 1847 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
851 / -Svennung / 1851 / 1869 / Oder / Cedar Rapids / J
852 / Ragnhild Johnsdtr. Hjartsjaa med: / 1821 / 1843 / / / J
853 / -Ragnhild Olsdtr., datter / 1843 / 1843 / / / J
854 / Ragnhild Olsdatter / 1825 / 1873 / Håkon Adelst. / Albert Lea / J
855 / Ragnhild Olsen / 1871 / 1890 / Angelo / Quebec / J
856 / Ragna Olsen, pige / 1871 / 1892 / Angelo / New York / J
857 / Ragnhild Olsen / 1871 / 1883 / Geiser / Albert Lea / J
858 / Ragnhild Paulsdtr. / 1829 / 1841 / / / J
859 / Ragnhild Svensdtr. Nystulsdalen / 1827 / 1851 / / / J
860 / Ragnhild Sørensdtr. Fjeldstul / 1817 / 1843 / / / J
861 / Ragnhild Thorsen, enke med: / 1835 / 1893 / Montebello / Albert Lea / J
862 / -Gunhild, pige / 1873 / 1893 / / Albert Lea / J
863 / Ragnhild Thorbjørndlr. / 1788 / 1849 / / / J
864 / Reiar Svendsen, Espelien T / 1841 / 1852 / / / J
865 / Reidar S. Rinde T / 1853 / 1892 / Montebello / Walley City / J
866 / Rønnaug Johannesdlr. T / 1847 / 1849 / / / J
867 / Sidsel Halvorsdtr. / 1781 / 1853 / / / J
868 / Signe Halvorsen, gift. med: / 1839 / 1882 / Thingvalla / New York / J
869 / -Aasne / 1870 / 1882 / Thingvalla / New York / J
870 / -lngeborg / 1873 / 1882 / Thingvalla / New York / J
871 / -Signe / 1877 / 1882 / Thingvalla / New York / J
872 / -Torbjørg / 1879 / 1882 / Thingvalla / New York / J
873 / Signe Hansen S / 1872 / 1890 / Rollo / Scandinavia / J
874 / Signe Haraldsdtr med: / 1861 / 1872 / Hero / Freeport / J
875 / -Ingeborg / 1862 / 1872 / Hero / Freeport / J
876 / Signe Johnsdtr. Maurbrekke / 1825 / 1852 / / / J
877 / Signe Jonsdtr. Staalene / 1843 / 1873 / Hero / CIinton Junction / J
878 / Signe Karlsen, pige / 1868 / 1887 / Angelo / Eau Claire / J
879 / Signe Nilsdt. Kultan T / 1761 / 1848 / / / J
880 / Signe O. Quella / 1861 / 1890 / Angelo / Boston / J
881 / Signe Svendsdlr. / 1846 / 1872 / Hero / Freeport / J
882 / Signe T. Haugen / 1862 / 1898 / Hekla / Baldwin, Wis / J
883 / Sigurd Reiarsen, Haugeberg med: / 1806 / 1859 / / / J
884 / -Margit Hansdtr. / 1793 / 1859 / / / J
885 / -Ole / 1830 / 1859 / / / J
886 / -Reiar / 1835 / 1859 / / / J
887 / -Ingrid / 1840 / 1859 / / / J
888 / Sveinung Johannesen, Bergen med: / 1807 / 1840 / / / J
889 / -Johannes Svenningsen / 1824 / 1840 / / / J
890 / -Liv / 1828 / 1840 / / / J
891 / -Hans / 1831 / 1840 / / / J
892 / -Anne / 1834 / 1840 / / / J
893 / -Thone / 1837 / 1840 / / / J
894 / -Ragnhild / 1841 / 1840 / / / J
895 / Svend Nerisen, Dypdal med: / 1827 / 1887 / Rollo / Long Prairie / J
896 / -Aslaug / 1832 / 1887 / Rollo / Long Prairie / J
897 / Svend Pettersen, Espelien med: T / 1793 / 1856 / / / J
898 / -Anne Sørensdtr. / 1813 / 1856 / / / J
899 / -Søren / 1840 / 1856 / / / J
900 / -Margit / 1843 / 1856 / / / J
901 / -Anne / 1846 / 1856 / / / J
902 / Svend Sørens. Hvaale med: / 1789 / 1839 / / / J
903 / -Karen Halvorsdtr. / 1794 / 1839 / / / J
904 / -Halvor / 1825 / 1839 / / / J
905 / -Ole / 1827 / 1839 / / / J
906 / -Lars / 1830 / 1839 / / / J
907 / -Anne / 1834 / 1839 / / / J
908 / Svenning Ellefsen, Gutuhus med: / 1845 / 1877 / Hero / Menomace / J
909 / -Karen Ragnhild / 1841 / 1877 / Hero / Menomace / J
910 / -Ellef / 1867 / 1877 / Hero / Menomace / J
911 / -Søren / 1869 / 1877 / Hero / Menomace / J
912 / -Mathias / 1872 / 1877 / Hero / Menomace / J
913 / -Thor / 1875 / 1877 / Hero / Menomace / J
914 / Svennung S. Sauer S / 1865 / 1891 / Montebello / Stoughton / J
915 / Svennung Aamot S / 1870 / 1891 / Montebello / New York / J
916 / Sønnev Olsdtr.TvetenT / 1822 / 1851 / / / J
917 / Søren Evensen / 1870 / 1893 / Montebello / New York. / J
918 / Søren Gulliksen Aakre med: / 1831 / 1859 / / / J
919 / -Anne Kittilsdtr. / 1831 / 1859 / / / J
920 / -Ragnhild / 1852 / 1859 / / / J
921 / -Signe / 1854 / 1859 / / / J
922 / -Kittil / 1856 / 1859 / / / J
923 / -Gullik / 1857 / 1859 / / / J
924 / Søren Halvorsen / 1864 / 1887 / Marstin / Eau Claire / J
925 / Søren Hansen / 1866 / 1882 / Argo / Milwaukee / J
926 / Søren Hansen, Saten med: / 1802 / 1853 / / / J
927 / -Ragnhild Torjusdtr. / 1790 / 1853 / / / J
928 / -John / 1833 / 1853 / / / J
929 / -Mari / 1835 / 1853 / / / J
930 / -Ingeborg / 1837 / 1853 / / / J
931 / -Torjus / 1840 / 1853 / / / J
932 / Søren Haraldsen, Finsækre / 1831 / 1853 / / / J
933 / Søren Olsen, Midbø / 1813 / 1839 / / / J
934 / Søren Svendsen, Bergstuen T / 1840 / 1856 / / / J
935 / Søren Sørensen, Hagetvedt / 1869 / 1881 / Thingvalla / Decorah / J
936 / Søren Toresen / 1858 / 1887 / Albano / Cumberland / J
937 / Søvu Torkildsen / 1855 / 1879 / Hero / Rushford / J
938 / Teodore Olsdatter / 1846 / 1870 / Hero / Ossian / J
939 / Teodor Halvorsen / 1872 / 1892 / Angelo / New York / J
940 / Thone Gregarsdtr. / 1823 / 1847 / / / J
941 / Thone Hansen, pige / 1877 / 1893 / Montebello / Quebec / J
942 / Thone Høljed.Traaer / 1830 / 1852 / / / J
943 / Thone Johnsdtr. Løxlie / 1840 / 1848 / / / J
944 / Thone O. Bøe med: / 1876 / 1892 / Angelo / New York. / J
945 / -Torkild / 1874 / 1892 / Angelo / New York. / J
946 / -Halvor / 1875 / 1892 / Angelo / New York. / J
947 / Thone Olsdtr. Tveten / 1827 / 1861 / / / J
948 / Thone Pedersdtr. Rønningen / 1818 / 1842 / / / J
949 / Thor Halvorsen, Aarhus med: / 1806 / 1849 / / / J
950 / -Aslaug Olsdtr. Mæland / 1812 / 1849 / / / J
951 / -Halvor / 1839 / 1849 / / / J
952 / -Helge / 1841 / 1849 / / / J
953 / -Ragnhild / 1843 / 1849 / / / J
954 / -Ole / 1846 / 1849 / / / J
955 / Thor Olsen, Ormarskjær / 1824 / 1859 / / / J
956 / Torbjørg K. Bondal T / 1859 / 1889 / Drammen / Luverne / J
957 / Torbjørn Fjelstul med: / 1830 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
958 / -Anne / 1822 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
959 / -Guro / 1852 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
960 / -Anne / 1854 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
961 / -Gullik / 1860 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
962 / -Mari / 1867 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
963 / -Ole / 1878 / 1882 / Kristiania / Brandon / J
964 / Torbjørn H. Kokasin? med: / 1829 / 1880 / Angelo / Fisher Landing / J
965 / -Ingeborg R. / 1836 / 1880 / Angelo / Fisher Landing / J
966 / -Hans / 1858 / 1880 / Angelo / Fisher Landing / J
967 / -Mari / 1862 / 1880 / Angelo / Fisher Landing / J
968 / -Anne / 1865 / 1880 / Angelo / Fisher Landing / J
969 / -Bergit / 1871 / 1880 / Angelo / Fisher Landing / J
970 / -Ragnhild / 1876 / 1880 / Angelo / Fisher Landing / J
971 / Thorbjørn Halvorsen med: / 1859 / 1879 / Angelo / Eau Claire / J
972 / -Thorbjørn Halvorsen / 1857 / / / / J
973 / Torbjørn O. Lene / 1832 / 1880 / Angelo / Wilson / J
974 / Torbjørn Olsen med: / 1810 / 1882 / Angelo / Rushford / J
975 / -Kari / 1815 / 1882 / Angelo / Rushford / J
976 / -Helga / 1849 / 1882 / Angelo / Rushford / J
977 / Thore Osmundsdtr. Hogstul / 1813 / 1846 / / / J
978 / Thone Tovdtr., datter / 1844 / 1846 / / / J
979 / Thorstein Olsen med: / 1850 / 1882 / Kristiania / Min. / J
980 / -Thora / 1850 / 1882 / Kristiania / Min. / J
981 / -Ole / 1878 / 1882 / Kristiania / Min. / J
982 / -John / 1873 / 1882 / Kristiania / Min. / J
983 / Thov Johns. Haugeberg med: / 1791 / 1840 / / / J
984 / -AnneTorjusdtr. / 1801 / 1840 / / / J
985 / -Lars / 1826 / 1840 / / / J
986 / Thov Nilsen, Fjelstul / 1796 / 1849 / / / J
987 / Thov Thovsen,Gjuv / 1823 / 1847 / / / J
988 / Thov Thovsen, Kaasa / 1791 / 1847 / / / J
989 / Thron Larsen, Sundvollen S / 1853 / 1873 / St. Olaf / Rio / J
990 / Thuri Johnsdtr. / 1811 / 1854 / / / J
991 / Thone K. Haugen / 1880 / 1898 / Hekla / Baldwin Wis / J
992 / Thone O. Lonar S / 1879 / 1899 / Domino / Webster S.Dak. / J
993 / Thone Olsen S / 1841 / 1878 / Hero / Baldvin / J
994 / Tone Svennungsdtr. / 1845 / 1870 / Hero / Ossian / J
995 / Tor Halvorsen Meland / 1851 / 1870 / Scotia / Portitge City / J
996 / Tore Haraldsen / 1853 / 1871 / Lauroy / Beloit / J
997 / Torbjørg Christiansdtr. Haugane / 1794 / 1859 / / / J
998 / Torbjørg Haraldsdtr. Finsækre med: / 1834 / 1859 / / / J
999 / -TorbjørgJohnsdtr. / 1833 / 1859 / / / J
1000 / Torbjørn Halvorsen, Gjuv med: / 1805 / 1841 / / / J
1001 / -Ingrid Haraldsdtr. / 1811 / 1841 / / / J
1002 / -Kjersti / 1837 / 1841 / / / J
1003 / -Halvor / 1839 / 1841 / / / J
1004 / Torgon Haraldsdtr. / 1797 / 1841 / / / J
1005 / Torgon Bjørnsdtr. (Heddal) / 1829 / 1846 / / / J
1006 / Torgon Johnsdtr. / 1831 / 1854 / / / J
1007 / Torgrim Torbjørnsen, Uvaas med: / 1821 / 1852 / / / J
1008 / -Thore Bjørnsdtr. / 1822 / 1852 / / / J
1009 / -John / 1845 / 1852 / / / J
1010 / -Torgrim / 1847 / 1852 / / / J
1011 / -Aslaug / 1850 / 1852 / / / J
1012 / Torgon Kittilsdtr. Dølen, / 1826 / 1848 / / / J
1013 / Torjus Johannesen, Odden / 1790 / 1853 / / / J
1014 / Torjus Olsen, Omnæs / 1799 / 1847 / / / J
1015 / Torjus Olsen, Ødegaarden med: / 1829 / 1849 / / / J
1016 / -Bergit Olsdt. Dølen / 1813 / 1849 / / / J
1017 / -Bergit Olsdtr. / 1837 / 1849 / / / J
1018 / -Torgon / 1842 / 1849 / / / J
1019 / -Anne / 1844 / 1849 / / / J
1020 / -Helge / 1847 / 1849 / / / J
1021 / Torjus Olsen, Ødegaarden T / 1829 / 1849 / / / J
1022 / Torjus Thovsen / 1831 / 1848 / / / J
1023 / Torkild Olsen / 1860 / 1883 / Rollo / Eau Claire / J
1024 / Torkild Hansen, Lene med: / 1805 / 1848 / / / J
1025 / -Margit Olsdtr. / 1801 / 1848 / / / J
1026 / -Margit / 1839 / 1848 / / / J
1027 / Torkild Haraldsen med: S / 1851 / 1887 / Rollo / Park River / J
1028 / -Thone / 1853 / 1887 / Rollo / Park River / J
1029 / -Harald / 1882 / 1887 / Rollo / Park River / J
1030 / -Ragnhild / 1883 / 1887 / Rollo / Park River / J
1031 / -Anna / 1884 / 1887 / Rollo / Park River / J
1032 / -Aslaug / 1886 / 1887 / Rollo / Park River / J
1033 / Torkild Torbjørnsen, Omnæs / 1828 / 1849 / / / J
1034 / Torstein Thovsen / 1867 / 1886 / Angelo / Pipestone / J
1035 / Tosten Halvorsen, Ødegaarden / 1823 / 1846 / / / J
1036 / Tov Olsen,Tveten T / 1814 / 1849 / / 1846? / J
1037 / Tove Tovesen / 1855 / 1879 / Angelo / Eau Claire. / J
1038 / Øli Olsdtr. Langåsdalen / 1825 / 1848 / / / J

1039 / Hans Johnsen Hovde / 1812 / 1842 / / / M
1040 / Margit Johannesdatter Bergstuen / 1839 / 1861 / / / M
1041 / Kittil Pedersen Baklistulen / 1848 / 1862 / / / M
1042 / Ole Pedersen Baklistulen / 1850 / 1862 / / / M
1043 / Østen Ingebretsen Espeli med: / 1825 / 1862 / / / M
1044 / Gunhild Svendsdatter, hustru / 1826 / 1862 / / / M
1045 / -Ingerid / 1853 / 1862 / / / M
1046 / -Kari / 1855 / 1862 / / / M
1047 / -Ragnhild / 1857 / 1862 / / / M
1048 / -Liv / 1859 / 1862 / / / M
1049 / Torsten Halvorsen Solem / 1838 / 1862 / / / M
1050 / Halvor Christiansen Skogen med: / 1826 / 1862 / / / M
1051 / Anne Svendsdatter, hustru / 1829 / 1862 / / / M
1052 / -Ingebjørg / 1858 / 1862 / / / M
1053 / -Christian / 1859 / 1862 / / / M
1054 / -Ragne / 1861 / 1862 / / / M
1055 / Christian Olsen Kaasa / 1840 / 1862 / / / M
1056 / Bergit Johannesdatter Haugane, enke med: / 1829 / 1862 / / / M
1057 / -Aslaug Halvorsdatter / 1852 / 1862 / / / M
1058 / -Aamund / 1854 / 1862 / / / M
1059 / -Johannes / 1855 / 1862 / / / M
1060 / -Halvor / 1858 / 1862 / / / M
1061 / Halvor Torbjømsen Tveitstulen med: / 1816 / 1862 / / / M
1062 / -Aslaug Ellingsdatter, hustru / 1824 / 1862 / / / M
1063 / -Torbjørn / 1845 / 1862 / / / M
1064 / -Christian / 1849 / 1862 / / / M
1065 / -Helga / 1854 / 1862 / / / M
1066 / -Ragrihild / 1856 / 1862 / / / M
1067 / -Ole / 1859 / 1862 / / / M
1068 / -Halvor / 1861 / 1862 / / / M
1069 / Helga Auversdatter Aabø, enke med: / 1798 / 1862 / / / M
1070 / -Guri Olsdatter / 1849 / 1862 / / / M
1071 / -Ragnhild / 1854 / 1862 / / / M
1072 / -Anne / 1865 / 1862 / / / M
1073 / Ole Pedersen Moen med: / 1822 / 1862 / / / M
1074 / -Aslaug Anundsdatter, hustru / 1821 / 1862 / / / M
1075 / -Ingeborg / 1848 / 1862 / / / M
1076 / -Bergit / 1854 / 1862 / / / M
1077 / -Ragnhild / 1858 / 1862 / / / M
1078 / -Helga / 1860 / 1862 / / / M
1079 / Sveinung Gundersen Moen / 1844 / 1862 / / / M
1080 / Tov Ingebretsen Skaata / 1832 / 1862 / / / M
1081 / John Andersen Landsverk med: / 1819 / 1862 / / / M
1082 / -Margit Johnsdatter, hustru / 1820 / 1862 / / / M
1083 / -Andres / 1853 / 1862 / / / M
1084 / -Helga / 185? / 1862 / / / M
1085 / -Gro / 1858 / 1862 / / / M
1086 / -John / 1860 / 1862 / / / M
1087 / Andres Johnsen Skaarnes med: / 1791 / 1862 / / / M
1088 / -Margit Olsdatter, hustru / 1821 / 1862 / / / M
1089 / -Helga / 1849 / 1862 / / / M
1090 / -lngebjørg / 1851 / 1862 / / / M
1091 / -Kittil / 1854 / 1862 / / / M
1092 / -Andres / 1856 / 1862 / / / M
1093 / -Lars / 1859 / 1862 / / / M
1094 / Ole Andresen Skaarnes / 1843 / 1862 / / / M
1095 / Gullik Johnsen Lynnidalen med: / 1827 / 1862 / / / M
1096 / -Anne Olsdatter, hustru / 1825 / 1862 / / / M
1097 / -Aslaug / 1847 / 1862 / / / M
1098 / -John / 1853 / 1862 / / / M
1099 / -Ole / 1857 / 1862 / / / M
1100 / Halvor Svendsen Skogen / 1838 / 1862 / / / M
1101 / Guri Olsdatter Heivassdokka / 1832 / 1862 / / / M
1102 / Tov Halvonsen Luthen / 1841 / 1862 / / / M
1103 / Niri Olsen Sidsejord / 1838 / 1862 / / / M
1104 / Ole Olsen Brendøen / 1841 / 1862 / / / M
1105 / Søren Olsen Brendøen / 1845 / 1862 / / / M
1106 / Margit Ambrosdatter Raubekkmoen / 1834 / 1862 / / / M
1107 / Torkild Torkildsen Rinde / 1840 / 1862 / / / M
1108 / Johannes Johnsen Leine med: / 1825 / 1863 / / / M
1109 / -Helga Olsdatter, hustru / 1821 / 1863 / / / M
1110 / -Ole / 1848 / 1863 / / / M
1111 / -Anne / 1851 / 1863 / / / M
1112 / -Helga / 1854 / 1863 / / / M
1113 / -Gunhild / 1859 / 1863 / / / M
1114 / -Johannes / 1863 / 1863 / / / M
1115 / Kari Olsdatter Leine med: / 1826 / 1863 / / / M
1116 / -Ole, sønn / 1863 / 1863 / / / M
1117 / Halvor Michelsen Kleppen / 1843 / 1863 / / / M
1118 / Halvor Halvorsen Uplande med: / 1826 / 1863 / / / M
1119 / -Thore Halvorsdatter, hustru / 1826 / 1863 / / / M
1120 / -Gregar / 1855 / 1863 / / / M
1121 / -Halvor / 1858 / 1863 / / / M
1122 / -Thore / 1860 / 1863 / / / M
1123 / Ingeborg Olsdatter Gjuv med: / 1828 / 1864 / / (De reiste først med attest av 25/3 - 1865.) / M
1124 / -Helga / 1843 / 1864 / / / M
1125 / Ole Olsen Sopanstad med: / 1823 / 1865 / / / M
1126 / -Ragnhild Sigursdatter, hustru / 1837 / 1865 / / / M
1127 / -Anne, datter / 1863 / 1865 / / / M
1128 / Knut Halvorsen Valufsin med: / / 1865 / / / M
1129 / -Anne Olsdatter, hustru / 1826 / 1865 / / / M
1130 / -Halvor / 1852 / 1865 / / / M
1131 / -Liv / 1856 / 1865 / / / M
1132 / -Anne / 1862 / 1865 / / / M
1133 / Margit Olsdatter Hjartsjå / 1837 / 1865 / / / M
1134 / Ole Tronsen Kasin med: / 1825 / 1865 / / / M
1135 / -Signe Nerisdatter, hustru / 1823 / 1865 / / / M
1136 / -Ole / 1849 / 1865 / / / M
1137 / -Halvor / 1852 / 1865 / / / M
1138 / -Torgon / 1861 / 1865 / / / M
1139 / Anne Sophie Andersdatter Moen / 1838 / 1865 / / / M
1140 / Søren Sørensen Gutehus med: / 1834 / 1866 / / / M
1141 / -Torgon Olsdatter, hustru / 1839 / 1866 / / / M
1142 / -Søren / 1859 / 1866 / / / M
1143 / -Anne / 1860 / 1866 / / / M
1144 / -Ole / 1862 / 1866 / / / M
1145 / -Ragnhild / 1864 / 1866 / / / M
1146 / Torgon Johnsdatter Viken / 1832 / 1866 / / / M
1147 / John Nilsen Hvaale med: / 1815 / 1866 / / / M
1148 / -Guro Hansdatter, hustru / 1824 / 1866 / / / M
1149 / -Hans / 1846 / 1866 / / / M
1150 / -Thore / 1848 / 1866 / / / M
1151 / -Aagot / 1850 / 1866 / / / M
1152 / -Nils / 1854 / 1866 / / / M
1153 / -Anne / 1858 / 1866 / / / M
1154 / -Aslaug / 1862 / 1866 / / / M
1155 / Johannes Johnsen Stavaasen / 1812 / 1866 / / / M
1156 / Thore Thoresdatter Landsverk / 1850 / 1866 / / / M
1157 / Gunhild Nilsdatter Hegna, enke / 1815 / 1866 / / / M
1158 / Nils Torkildsen Hegna med: / 1837 / 1866 / / / M
1159 / -Ingeborg Hansdatter, hustru / / 1866 / / / M
1160 / -Gunhild, datter / 1865 / 1866 / / / M
1161 / Søren Olsen Bratsherg med: / 1845 / 1866 / / / M
1162 / -Helga Olsdatter, hustru / 1837 / 1866 / / / M
1163 / -Anne, datter / 1866 / 1866 / / / M
1164 / Torjer Torjersen Maurbrekke med: / 1832 / 1866 / / / M
1165 / -Signe Nerisdatter, hustru / 1827 / 1866 / / / M
1166 / Mathias Olsen Gjuv med: / 1815 / 1866 / / / M
1167 / -Torild Andreasdatter, hustru / 1848 / 1866 / / / M
1168 / -Ingerid / 1849 / 1866 / / / M
1169 / -Ole / 1851 / 1866 / / / M
1170 / -Signe / 1853 / 1866 / / / M
1171 / -Helga / 1855 / 1866 / / / M
1172 / -Andres / 1858 / 1866 / / / M
1173 / -John / 1860 / 1866 / / / M
1174 / -Anne / 1863 / 1866 / / / M
1175 / Aslaug Johannesdtr. Libekkskaret, enke med: / 1833 / 1866 / / / M
1176 / -John / 1856 / 1866 / / / M
1177 / -Gullik / 1858 / 1866 / / / M
1178 / -Anne / 1861 / 1866 / / / M
1179 / -Anund / 1863 / 1866 / / / M
1180 / lngeborg Olsdatter Lona med: / 1837 / 1866 / / / M
1181 / -Johannes,sønn / 1862 / 1866 / / / M
1182 / John Gulliksen Gutehus med: / 1866 / 1866 / / / M
1183 / -Liv Torkildsdatter, hustru / 1820 / 1866 / / / M
1184 / -Ingerid / 1845 / 1866 / / / M
1185 / -Gullik / 1849 / 1866 / / / M
1186 / -Ole / 1851 / 1866 / / / M
1187 / Ole Olsen Nordbø med: / 1830 / 1866 / / / M
1188 / -Margit Hansdatter, hustru / 1844 / 1866 / / / M
1189 / Neri Olsen Berge / 1847 / 1866 / / / M
1190 / Ragnhild Kittilsdatter Berge / 1839 / (ikke reist) / / / M
1191 / Sivert Guldbransen Sundet, med: / 1829 / 1866 / / / M
1192 / -Margit Torkildsdatter, hustru / 1842 / 1866 / / / M
1193 / Johannes Olsen Dysjå med: / 1827 / 1866 / / / M
1194 / -Ingerid Olsdatter, hustru / 1843 / 1866 / / / M
1195 / John Olsen Bøen / 1844 / 1866 / / / M
1196 / Kittil Kittilsen Lia med: / 1794 / 1867 / / / M
1197 / -Ingeborg Kittilsdatter, hustru / 1803 / 1867 / / / M
1198 / -Ingerid / 1829 / 1867 / / / M
1199 / -Thore / 1842 / 1867 / / / M
1200 / John Torkildsen Bjørndalen med: / 1832 / 1867 / / / M
1201 / -Helga Anundsdatter, hustru barn / 1837 / 1867 / / / M
1202 / -Anne (Fra mannens 1.ekteskap) / 1856 / 1867 / / / M
1203 / -Torkild / 1860 / 1867 / / / M
1204 / -Anund / 1866 / 1867 / / / M
1205 / Torbjøm Toresen Neshaug / 1829 / 1867 / / / M
1206 / Ragnhild Halvorsdatter Svarverud / 1848 / 1867 / / / M
1207 / John Olsen Kirkejordet / 1829 / 1867 / / / M
1208 / Kittil Hansen Gauverud med: / 1840 / 1867 / / / M
1209 / -Anne Halvorsdatter, hustru / 1832 / 1867 / / / M
1210 / -Margit, datter / 1867 / 1867 / / / M
1211 / Torkild Torkildsen Hegna med: / 1835 / 1867 / / / M
1212 / -Margit Gulliksdatter, hustru / 1838 / 1867 / / / M
1213 / John Kittilsen Bergsland med: / 1833 / 1867 / / / M
1214 / -Margit Reiersdatter, hustru / 1840 / 1867 / / / M
1215 / -Anlaug, datter / 1865 / 1867 / / / M
1216 / Anne Reiersdatter Bergsland / 1837 / 1867 / / / M
1217 / John Olsen Øistul med: / 1836 / 1867 / / / M
1218 / -Mari Olsdatter, hustru / 1840 / 1867 / / / M
1219 / -Anne, datter / 1866 / 1867 / / / M
1220 / Aslaug Kittilsdatter Hageviken / 1843 / 1867 / / / M
1221 / Christian Johannesen Ødegaarden med: / 1832 / 1867 / / / M
1222 / -Helga Olsdatter, hustru / 1832 / 1867 / / / M
1223 / -Ole, hans sønn / 1860 / 1867 / / / M
1224 / -Bergit / 1862 / 1867 / / / M
1225 / -Johannes / 1864 / 1867 / / / M
1226 / -Anne / 1866 / 1867 / / / M
1227 / Gullik Knutsen Moen med: / 1829 / 1867 / / / M
1228 / -Ole / 1823 / 1867 / / / M
1229 / -Torbjørg / 1816 / 1867 / / / M
1230 / -Margit / 1832 / 1867 / / / M
1231 / Gullik Olsen Sopanstad med: / 1836 / 1867 / / / M
1232 / -Ragnhild Olsdatter, hustru / 1840 / 1867 / / / M
1233 / -Ragnhild, datter / 1865 / 1867 / / / M
1234 / Signe Halvorsdatter Voldkaasa / 1846 / 1868 / / / M
1235 / Ole Sørensen Malerødegaarden med: / 1828 / 1868 / / / M
1236 / -Tone Gregersdatter, hustru / 1825 / 1868 / / / M
1237 / -Gregar / 1856 / 1868 / / / M
1238 / -Ingeborg / 1860 / 1868 / / / M
1239 / -Raganild / 1862 / 1868 / / / M
1240 / -Bergit Tovsdatter / 1848 / 1868 / / / M
1241 / -Turi / 1849 / 1868 / / / M
1242 / -Tone / 1852 / 1868 / / / M
1243 / Ole Gulliksen Torjersro med: / 1828 / 1868 / / / M
1244 / -Guri Nilsdatter, hustru / 1830 / 1868 / / / M
1245 / -Anne / 1863 / 1868 / / / M
1246 / -Guri / 1863 / 1868 / / / M
1247 / -Gullik / 1867 / 1868 / / / M
1248 / Anne Ambrosdatter Baklistulen, enke / 1825 / 1868 / / / M
1249 / Gunhild Pedersdatter / 1852 / 1868 / / / M
1250 / Annros Tovsen / 1864 / 1868 / / / M
1251 / Ole Olsen Kaasa med: / 1807 / 1868 / / / M
1252 / -Anne Christiansdatter, hustru / 1815 / 1868 / / / M
1253 / -Halvor / 1853 / 1868 / / / M
1254 / -Kjersti / 1856 / 1868 / / / M
1255 / Margit Olsdatter Deilda / 1845 / 1868 / / / M
1256 / Hans Hansen Posunyr med: / 1831 / 1868 / / / M
1257 / -Anne Olsdatter, hustru / 1810 / 1868 / / / M
1258 / -Ole / 1856 / 1868 / / / M
1259 / -Torild / 1859 / 1868 / / / M
1260 / -Hans / 1862 / 1868 / / / M
1261 / -Anlaug / 1865 / 1868 / / / M
1262 / -Tone / 1867 / 1868 / / / M
1263 / Ole Olsen Staurhaugen med: / 1840 / 1868 / / / M
1264 / -Anne Olsdatter, hustru / 1839 / 1868 / / / M
1265 / Ole Halvorsen Steinsrud / 1854 / 1869 / / / M
1266 / Ole Olsen Øistul / 1831 / 1869 / / / M
1267 / Halvor Torjussen Gauverud med: / 1805 / 1869 / / / M
1268 / -Margit Høljesdatter, hustru / 1802 / 1869 / / / M
1269 / -Torgrim,sønn / 1835 / 1869 / / / M
1270 / Bergit Thorsdatter Aakre / 1849 / 1869 / / / M
1271 / Halvor Thorsen Aakre / 1854 / 1869 / / / M
1272 / Halvor Gregersen Deudmyr / 1841 / 1869 / / / M
1273 / John Johnsen Rui (Berge) med: / 1832 / 1869 / / / M
1274 / -Helga Østensdatter, hustru / 1835 / 1869 / / / M
1275 / -Aslaug / 1863 / 1869 / / / M
1276 / -John / 1865 / 1869 / / / M
1277 / -Kittil / 1868 / 1869 / / / M
1278 / Søren Sørensen Haatveit med: / 1838 / 1869 / / / M
1279 / -Anne Olsdatter, hustru / 1843 / 1869 / / / M
1280 / -Anne / 1863 / 1869 / / / M
1281 / -Søren / 1865 / 1869 / / / M
1282 / -Ole / 1868 / 1869 / / / M
1283 / Kittil Kittilsen Øverbø / 1848 / 1869 / / / M
1284 / Harald Olsen Ormarskjær med: / 1833 / 1869 / / / M
1285 / -Bergit Tovsdatter, hustru / 1845 / 1869 / / / M
1286 / Torbjøm Olsen Midbø med: / 1825 / 1869 / / / M
1287 / -Anne Sørensdatter, hustru / 1831 / 1869 / / / M
1288 / -Ole / 1854 / 1869 / / / M
1289 / -Ragnhild / 1856 / 1869 / / / M
1290 / -Søren / 1860 / 1869 / / / M
1291 / -Gunhild / 1863 / 1869 / / / M
1292 / -Anne / 1866 / 1869 / / / M
1293 / -Johannes / 1869 / 1869 / / / M
1294 / Halvor Kittilsen Rui, enkemann med: / 1829 / 1869 / / / M
1295 / -Kittil / 1856 / 1869 / / / M
1296 / -Ole / 1859 / 1869 / / / M
1297 / -Hans / 1862 / 1869 / / / M
1298 / Bergit Halvorsdatter Rui / 1841 / 1869 / / / M
1299 / Kittil Torkildsen Haugen / 1848 / 1869 / / / M
1300 / Thor Augonsen Lia med: / / 1869 / / / M
1301 / -Aaste Torgrimsdatter, hustru / 1826 / 1869 / / / M
1302 / -Bergit / 1862 / 1869 / / / M
1303 / -Margit / 1866 / 1869 / / / M
1304 / Bergit Torjusdatter Lia / / 1869 / / / M
1305 / Gunhild Augonsdatter Lia / 1806 / 1869 / / / M
1306 / Anne Gulliksdatter Nirisrud med: / 1830 / 1869 / / / M
1307 / -Ole Pettersen Tho, sønn / 1858 / 1869 / / / M
1308 / Andres Ambrosen Skaardal med: / / 1869 / / / M
1309 / -Ragnhild Ambrosdatter, hustru / / 1869 / / / M
1310 / -Ambros / 1853 / 1869 / / / M
1311 / -Ambros / 1855 / 1869 / / / M
1312 / -Tone / 1857 / 1869 / / / M
1313 / -Ragnhild / 1860 / 1869 / / / M
1314 / -Ingebjørg / 1862 / 1869 / / / M
1315 / -Gjermund / 1864 / 1869 / / / M
1316 / -Andres / 1866 / 1869 / / / M
1317 / Johannes Johannesen Deilda, enkemann med: / 1828 / 1869 / / / M
1318 / -John / 1859 / 1869 / / / M
1319 / -Guri / 1861 / 1869 / / / M
1320 / -Ole / 1864 / 1869 / / / M
1321 / Ole Halvorsen Voldkaasa / 1847 / 1869 / / / M
1322 / Ole Halvorsen Øistul / 1848 / 1870 / / / M
1323 / Thor Halvorsen Meland / 1851 / 1870 / / / M
1324 / Ole Kittilsen Smedhusmoen med: / 1842 / 1870 / / / M
1325 / -Anne Johnsdatter, hustru / 1841 / 1870 / / / M
1326 / -Kittil, sønn / 1869 / 1870 / / / M
1327 / Ole Torjussen Omneskaasa med: / 1823 / 1870 / / / M
1328 / -Bergit Olsdatter, hustru / 1816 / 1870 / / / M
1329 / -Bergit, datter / 1866 / 1870 / / / M
1330 / Anne.Olsdatter Omneskaasa med: / 1843 / 1870 / / / M
1331 / -Torbjørn, hennes sønn / 1866 / 1870 / / / M
1332 / Halvor Christensen Landsverk med: / / 1870 / / / M
1333 / -Liv Nilsdatter, hustru / 1841 / 1870 / / / M
1334 / -Thone / 1866 / 1870 / / / M
1335 / -Liv / 1868 / 1870 / / / M
1336 / -Aslaug / 1869 / 1870 / / / M
1337 / Halvor Hansen Diplemyr / 1843 / 1870 / / / M
1338 / Ragnhild Paulsdatter Midbøen / 1805 / 1871 / / / M
1339 / Ragnhild Gulliksdatter Midbøen / 1849 / 1871 / / / M
1340 / Ole Pettersen Ødegaarden med: / 1828 / 1871 / / / M
1341 / -Anne Olsdatter, hustru / 1829 / 1871 / / / M
1342 / -Hans / 1853 / 1871 / / / M
1343 / -Ole / 1856 / 1871 / / / M
1344 / -Ellef / 1859 / 1871 / / / M
1345 / -Kari / 1870 / 1871 / / / M
1346 / Ole Anundsen Rinde med: / 1842 / 1871 / / / M
1347 / -Aslaug Johnsdatter, hustru / 1842 / 1871 / / / M
1348 / -Ole,sønn / 1869 / 1871 / / / M
1349 / Ole Halvorsen Sælebodsmoen med: / 1834 / 1871 / / / M
1350 / -Anne Knutsdatter, hustru / / 1871 / / / M
1351 / -Kittil / 1859 / 1871 / / / M
1352 / -Aaste / 1862 / 1871 / / / M
1353 / -Anne / 1864 / 1871 / / / M
1354 / -Ingeborg / 1866 / 1871 / / / M
1355 / -Johannes / 1869 / 1871 / / / M
1356 / Thor Haraldsen Haatveit / 1851 / 1871 / / / M
1357 / Halvor Sigurdsen Fonnli med: / 1843 / 1871 / / / M
1358 / -Anne Olsdatter, hustru / 1845 / 1871 / / / M
1359 / Johannes Olsen Gjuv / 1855 / 1871 / / / M
1360 / Margit Johnsdatter Kasin / 1836 / 1871 / / / M
1361 / Ole Gulliksen Homme / 1852 / 1871 / / / M
1362 / Hølje Sørensen Lappibakke / 1844 / 1872 / / / M
1363 / Kittil Torbjørnsen Hvaale / 1847 / 1872 / / / M
1364 / Halvor Gunnufsen Voldkaasa med: / 1807 / 1872 / / / M
1365 / -Aslaug Olsdatter, hustru / 1823 / 1872 / / / M
1366 / -Margit / 1850 / 1872 / / / M
1367 / -Anne / 1852 / 1872 / / / M
1368 / -Helga / 1856 / 1872 / / / M
1369 / -Gunnulf / 1858 / 1872 / / / M
1370 / -Aslaug / 1861 / 1872 / / / M
1371 / -Gunhild / 1864 / 1872 / / / M
1372 / -Ragnhild / 1867 / 1872 / / / M
1373 / Kari Halvorsdatter Traaer / 1842 / 1872 / / / M
1374 / Ole Pedersen Greivjord / 1846 / 1872 / / / M
1375 / Bergit Rollevsdatter Sidsejord, enke med: / 1831 / 1872 / / / M
1376 / -Signe Halraldsdatter / 1860 / 1872 / / / M
1377 / -Ingebjørg Haraldsdatter / 1861 / 1872 / / / M
1378 / Signe Svendsdatter Dybedal / 1845 / 1872 / / / M
1379 / Anne Torkildsdatter Midbø / 1850 / 1872 / / / M
1380 / Jonn Olsen Risvold / 1841 / 1872 / / / M
1381 / Halvor Olsen Særsland, enkemann med: / 1828 / 1872 / / / M
1382 / -Karl / 1859 / 1872 / / / M
1383 / -Anne / 1860 / 1872 / / / M
1384 / John Olsen Deilden / 1849 / 1872 / / / M
1385 / Hans Paulsen Steinsrud / 1843 / 1872 / / / M
1386 / Gullik Olsen Lonar / 1800 / 1872 / / (har reist for flere år siden) / M
1387 / Halvor Johannesen Myrjord / 1844 / 1872 / / / M
1388 / John Nilsen Gjuvland med: / 1833 / 1872 / / / M
1389 / -Signe Gjermundsdatter, hustru / 1842 / 1872 / / / M
1390 / -Nils,sønn / 1869 / 1872 / / / M
1391 / Hans Reiersen Bergsland / 1851 / 1875? / / / M
1392 / Johannes Halvorsen Høgehaug / 1833 / 1873 / / / M
1393 / Hans Nirisen Hagen, skolelærer / 1851 / 1873 / / / M
1394 / Aslaug Nirisdatter Hagen / 1855 / 1873 / / / M
1395 / Signe Johnsdatter / 1843 / 1873 / / / M
1396 / Ole Halvorsen Særslandshaugen / 1854 / 187? / / / M
1397 / Kittil Olsen Funer, enkemann med: / 1847 / 1874 / / / M
1398 / -Hellek / 1861 / 1874 / / / M
1399 / -Aslaug / 1865 / 1874 / / / M
1400 / -Ole / 1868 / 1874 / / / M
1401 / -Mari / 1871 / 1874 / / / M
1402 / Sveinung Olsen Fosse / 1858 / 187? / / / M
1403 / Harald Haraldsen Haatveit med: / 1824 / 1875 / / / M
1404 / -Torbjørg Sigurdsdatter, hustru / 1826 / 1875 / / / M
1405 / -Ragnhild / 1862 / 1875 / / / M
1406 / -Søren / 1865 / 1875 / / / M
1407 / -Ingerid / 1868 / 1875 / / / M
1408 / -Torbjørg / 1873 / 1875 / / / M
1409 / -Ole / 1856 / 1875 / / / M
1410 / -Anne / 1851 / 1875 / / / M
1411 / -Harald / 1859 / 1875 / / / M
1412 / Ole Andersen Aslaugberg / 1855 / 1876 / / (reist først til Stavanger i 1875, attest 20/51876) / M
1413 / Halvor Svendsen Hovde / 1851 / 1876 / / / M
1414 / Sveinung Ellefsen Gutehus med: / / 1877 / / / M
1415 / -Ragnhild Sørensdatter, hustru / / 1877 / / / M
1416 / -Ellef / 1867 / 1877 / / / M
1417 / -Søren / 1869 / 1877 / / / M
1418 / -Mathis / 1872 / 1877 / / / M
1419 / -Thor / 1875 / 1877 / / / M
1420 / Anne Anundsdatter Egderud / 1848 / 1877 / / / M
1421 / Hellek Johnsen Tram / 1852 / 1877 / / / M
1422 / Margit Sørensdatter Hovland / 1852 / 1877 / / / M
1423 / Halvor Svendsen Sidsejord / 1856 / 1877 / / / M
1424 / Halvor Halvorsen Særslandshaugen med: / 1812 / 1877 / / / M
1425 / -Gunhild Olsdatter, hustru / 1818 / 1877 / / / M
1426 / -Andres / 1858 / 1877 / / / M
1427 / -Halvor / 1851 / 1877 / / / M
1428 / Tone Olsdatter Kobberviken / 1840 / 1878 / / / M
1429 / Ole Gulliksen Lonar / 1852 / 1878 / / / M
1430 / Reier Reiersen Bergsland / 1846 / 1878 / / / M
1431 / Torbjørn Torbjørnsen Haugen / 1857 / 1879 / / / M
1432 / Tov Tovsen Hjartsjå / 1856 / 1879 / / / M
1433 / Torbjørn Hjartsjå / 1859 / 1879 / / / M
1434 / Ambros Olsen Moen / 1853 / 1879 / / / M
1435 / Hans Andersen Lonar / 1856 / 1879 / / / M
1436 / John Johannesen Rui / 1857 / 1879 / / / M
1437 / Kittil Kittilsen Kasin med: / 1845 / 1879 / / / M
1438 / -Gunhild Hansdatter, hustru / 1847 / 1879 / / / M
1439 / -Kjersti / 1874 / 1879 / / / M
1440 / -Mari / 1876 / 1879 / / / M
1441 / -Kittil / 1878 / 1879 / / / M
1442 / Søveig Torkildsdatter Hovde / 1854 / 1879 / / / M
1443 / Aslaug Torbjørnsdatter Høgkasin / 1853 / 1879 / / / M
1444 / TORGER OLSEN HYTTA / 6.1.1838 / 1860 / / / M2
1445 / STENER JOHNSEN BEKHUS (EGDERUD) / 23.8.1829 / 1860 / / / M2
1446 / -SAAVE OLSDATTER (HUSTRU) / 25.6.1831 / 1860 / / / M2
1447 / -ASLAUG / 24.11.1831 / 1860 / / / M2
1448 / -JOHN / 28.8.1854 / 1860 / / / M2
1449 / -ANNE / 21.6.1857 / 1860 / / / M2
1450 / -AMBJØRG / 10.10.1859 / 1860 / / / M2
1451 / NIRI GRIMARSON NORDBØ / 21.10.1803 / 1860 / / / M2
1452 / -BERGIT HARALDSDATTER (HUSTRU) / 15.8.1807 / 1860 / / / M2
1453 / -MARGIT / 17.9.1839 / 1860 / / / M2
1454 / -OLE / 21.7.1842 / 1860 / / / M2
1455 / -SØREN / 7.3.1846 / 1860 / / / M2
1456 / -ANNE / 15.1.1850 / 1860 / / / M2
1457 / -GRIMAR / 2.5.1854 / 1860 / / / M2
1458 / OLE SVENDSEN HØGETVEIT / 20.1.1831 / 1860 / / / M2
1459 / -GUNHILD ELLINGSDATTER (HUSTRU) / 14.9.1829 / 1860 / / / M2
1460 / -RAGNHILD / 21.10.1857 / 1860 / / / M2
1461 / OLE HANSEN HYTTA / 14.10.1801 / 1860 / / / M2
1462 / -GUNHILD ELLINGSDATTER (HUSTRU) / 14.9.1829 / 1860 / / / M2
1463 / -HANS / 21.3.1826 / 1860 / / / M2
1464 / -RAGNHILD / 26.2.1841 / 1860 / / / M2
1465 / -INGEBORG / 2.5.1845 / 1860 / / / M2
1466 / OLE JOHANNESEN FLADLAND / 9.6.1822 / 1860 / / / M2
1467 / -ASLAUG HARALDSDATTER (HUSTRU) / 25.7.1815 / 1860 / / / M2
1468 / -JOHANNES / 9.10.1843 / 1860 / / / M2
1469 / -HARALD / 9.9.1846 / 1860 / / / M2
1470 / -JOHN / 21.8.1849 / 1860 / / / M2
1471 / -CHRISTIAN / 24.8.1852 / 1860 / / / M2
1472 / -OLE / 10.7.1855 / 1860 / / / M2
1473 / OLE HALVORSEN / 28.9.1787 / 1861 / / / M2
1474 / -MARGIT HALVORSDATTER (HUSTRU) / 19.3.1789 / 1861 / / / M2
1475 / RAGNHILD OLSDTR. LANDSVERK (ENKE) / 22.8.1798 / 1861 / / / M2
1476 / -RØNNAUG OLSDATTER / 30.11.1830 / 1861 / / / M2
1477 / -ANNE / 25.5.1833 / 1861 / / / M2
1478 / -BERGIT / 22.9.1842 / 1861 / / / M2
1479 / HANS GULLIKSEN ØRVELLA / 21.8.1815 / 1861 / / / M2
1480 / -ASLAUG GREGERSDATTER (HUSTRU) / ? / 1861 / / / M2
1481 / -ASLAUG / 15.10.1843 / 1861 / / / M2
1482 / -HANS / 22.6.1845 / 1861 / / / M2
1483 / -SIGNE / 6.3.1847 / 1861 / / / M2
1484 / -GULLIK / 21.6.1849 / 1861 / / / M2
1485 / -GREGAR / 18.6.1851 / 1861 / / / M2
1486 / -TONE / 20.3.1853 / 1861 / / / M2
1487 / -JOHANNES / 11.2.1855 / 1861 / / / M2
1488 / -OLE / 9.5.1857 / 1861 / / / M2
1489 / -GUNHILD / 10.2.1860 / 1861 / / / M2
1490 / TOR OLSEN GJUV / 9.3.1833 / 1861 / / / M2
1491 / -INGERID OLSDATTER (HUSTRU) / 26.3.1829 / 1861 / / / M2
1492 / -INGEBORG / 19.3.1853 / 1861 / / / M2
1493 / -ASLAUG / 10.9.1855 / 1861 / / / M2
1494 / -OLE / 30.1.1858 / 1861 / / / M2
1495 / -MARGIT / 23.9.1860 / 1861 / / / M2
1496 / MARI HANSDATTER LISTUL / 27.3.1837 / 1861 / / / M2
1497 / OLE KITTELSEN LISTUL / 25.10.1816 / 1861 / / / M2
1498 / -HELGA OLSDATTER (HUSTRU) / 26.9.1825 / 1861 / / / M2
1499 / -OLE / 22.7.1847 / 1861 / / / M2
1500 / -ANDERS / 31.8.1849 / 1861 / / / M2
1501 / -KITTIL / 7.9.1851 / 1861 / / / M2
1502 / -HANS / 15.9.1855 / 1861 / / / M2
1503 / -SIGNE / 18.9.1858 / 1861 / / / M2
1504 / OLE NILSEN LANDSVERK (ENKEMANN) / 9.9.1818 / 1861 / / / M2
1505 / -JOHN / 10.2.1846 / 1861 / / / M2
1506 / -OLE / 19.9.1847 / 1861 / / / M2
1507 / -ASLAUG / 11.10.1851 / 1861 / / / M2
1508 / OLE LARSEN LOFTHUS / 2.10.1840 / 1861 / / / M2
1509 / ASLAUG SONDRESDATTER SKÅRDAL / 1818 / 1861 / / (Mannen reist før) / M2
1510 / -SVEINUNG / 17.1.1853 / 1861 / / / M2
1511 / -OLE / 13.9.1855 / 1861 / / / M2
1512 / GRIMAR HALVORSEN ØVERBØ / 12.12.1838 / 1861 / / / M2
1513 / ANUND HANSEN HOVDE / 15.12.1816 / 1861 / / / M2
1514 / ANNE HANSDATTER RUI / 14.1.1838 / 1861 / / / M2
1515 / SONNEV HANSDATTER RUI / 29.3.1839 / 1861 / / / M2
1516 / HARALD INGEBRETSEN KRINGLEHAUG / 9.2.1830 / 1861 / / / M2
1517 / -MARGIT KITTILSDATTER (HUSTRU) / 20.9.1823 / 1861 / / / M2
1518 / -AASTE / 13.6.1856 / 1861 / / / M2
1519 / -OLE / 10.5.1858 / 1861 / / / M2
1520 / -KITTIL / 14.11.1860 / 1861 / / / M2
1521 / HALVOR GULLIKSEN SÆLEBODSMOEN / 4.7.1810 / 1861 / / / M2
1522 / -RAGNHILD ANUNDSDATTER (HUSTRU) / 5.7.1813 / 1861 / / / M2
1523 / -INGEBJØRG / 11.10.1845 / 1861 / / / M2
1524 / -ASLAUG / 29.6.1849 / 1861 / / / M2
1525 / -GULLIK / 8.1.1852 / 1861 / / / M2
1526 / -LIV / 10.8.1855 / 1861 / / / M2
1527 / -ANNE / 25.11.1858 / 1861 / / / M2
1528 / SVEINUNG OLSEN HAUGEN / 6.5.1810 / 1861 / / / M2
1529 / -GUNHILD HANSDATTER (HUSTRU) / 19.12.1808 / 1861 / / / M2
1530 / -ASLAUG / 9.11.1835 / 1861 / / / M2
1531 / -INGEBORG / 17.1.1840 / 1861 / / / M2
1532 / -RAGNHILD / 31.10.1845 / 1861 / / / M2
1533 / -RØNNAUG / 21.3.1849 / 1861 / / / M2
1534 / -OLE / 8.10.1852 / 1861 / / / M2
1535 / THOR SIGURDSEN KAASASTUL / 7.1.1838 / 1861 / / / M2
1536 / -INGERID OLSDATTER (HUSTRU) / 9.10.1838 / 1861 / / / M2
1537 / -ANNE / 31.12.1860 / 1861 / / / M2
1538 / MARGIT OLSDATTER LONA / 30.10.1834 / 1861 / / / M2
1539 / TORBJØRN KITTILSEN BØ / 29.2.1835 / 1861 / / / M2
1540 / TORSTEN HALVORSEN GREVEJORD / 17.7.1825 / 1861 / / / M2
1541 / HALVOR HALVORSEN SOLEM / 20.6.1835 / 1861 / / / M2
1542 / KITTIL KITTILSEN LIE / 21.11.1839 / 1861 / / / M2
1543 / GRO KITTILSDATTER LIE / 21.10.1833 / 1861 / / / M2
1544 / KITTIL JOHNSEN GROTEM / 29.12.1827 / 1861 / / / M2
1545 / -BERGIT LARSDATTER (HUSTRU) / 21.11.1818 / 1861 / / / M2
1546 / -MARGIT / 18.5.1858 / 1861 / / / M2
1547 / TORSTEN SIGURDSEN HOVDE / 23.2.1820 / 1861 / / / M2
1548 / -GRO HALVORSDATTER (HUSTRU) / 24.3.1829 / 1861 / / / M2
1549 / -HALVOR / 29.8.1858 / 1861 / / / M2
1550 / -ASLAUG / 22.1.1860 / 1861 / / / M2
1551 / RAGNHILD HALVORSDT. SÆLEBODSMOEN / 8.9.1843 / 1861 / / / M2
1552 / OLE ANUNDSEN BERGE / 9.3.1811 / 1861 / / / M2
1553 / -RAGNHILD ELLINGSDATTER (HUSTRU) / 30.6.1818 / 1861 / / / M2
1554 / -INGEBORG / 6.2.1838 / 1861 / / / M2
1555 / -ANUND / 5.9.1840 / 1861 / / / M2
1556 / -HELGA / 9.9.1843 / 1861 / / / M2
1557 / -ANNE / 9.9.1846 / 1861 / / / M2
1558 / -ASLAUG / 26.10.1849 / 1861 / / / M2
1559 / -HARALD / 18.9.1855 / 1861 / / / M2
1560 / -RAGNHILD / 19.6.1859 / 1861 / / / M2
1561 / HANS SVENDSEN BERGSTUEN / 3.1.1821 / 1861 / / / M2
1562 / -BERGIT OLSDATTER (HUSTRU) / 29.5.1827 / 1861 / / / M2
1563 / -OLE / 17.6.1864 / 1861 / / / M2
1564 / -HANS / 12.9.1858 / 1861 / / / M2
1565 / -LIV / 1.10.1856 / 1861 / / / M2
1566 / -SVEND / 1.9.1860 / 1861 / / / M2
1567 / BERGIT TOVSDATTER BERGSTUEN (ENKE) / 9.2.1788 / 1861 / / / M2
1568 / MARGIT JOHANNESDATTER BERGSTUEN / 10.3.1839 / 1861 / / / M2