Mattis Omnes' foto fra glassplater
(Bruk tilbake-tasten for å komme til menyen)

Bildene i denne mappa er kopier av glassplater funnet på gården Ned-Omnes i Sauland. Bildene er tatt av Mattis Omnes (1889-1958), som var eier av Ned-Omnes. De viser motiver fra gården, grenda og bygda – noen få bilder utenfor kommunen (Heddal, Notodden, Sauherad).

Eilef Deilkås (1921-2014) og Lars Slaattun lånte glassplatene av Liv Tinnes-Mork i oktober 2008, Bildene ble etter dette skannet/framkalt av Leif Skoje. Liv Tinnes-Mork ga da muntlig tillatelse til at Hjartdal historielag kan bruke bildene fritt. Avtale om bruk ellers må gjøres med Hjartdal historielag

Eilef Deilkås har gitt det vi har av opplysninger under bildene. Han fortalte også at Mattis etterhvert gikk over til vanlig rullefilm, men det er usikkert når - kanskje 1920-åra. Dissse bildene/negativene gikk trolig tapt under vannskade seinere.

ammotshol-bru_utsnitt.jpg
Utsniitt.
Ned-Øygarden
Merk hengebru over Åmotshølen i bakgrunnen
bading.jpg
Bading, kanskje i Siljuekrehølen i Heddøla ved Omnes.
bading2.jpg
Bading, kanskje i Siljuekrehølen i Heddøla ved Omnes.
bamse.jpg
Kan være siste bjørnen som blei skutt i Sauland, 1919.
barn.jpg
Søsken av fotografen.
Anlaug (f.1890) t.h. og Raghhild (f.1900)
biltur.jpg
Biltur. Kan det være fra Morgedal. På tur heim etter besøk ved Vinjemonumentet?
bru_utsnitt.jpg
Utsnitt:
Hengebru mellom Ned-Omnes og Landsverk
elv.jpg
Kan ligne Skogså
elv_vase.jpg
Tømmervase.
Trolig i Omnesfossen.
familie_ned-omnes.jpg
F.v. Trolig bror av Mattis, Anlaug, Ragnhil, mor.
fele_selskap_2.jpg
Kan være på Su-Skoje.
Ola Skoje med fele, søstera Ingebjørg til venstre for han.
Leiv L.Skoje t.h.?
fjelltur.jpg
Fjelltur - ukjent.
flom.jpg
Flom, trolig 1927. Fra tunet på Ned-Omnes mot Skriun.
folk_fjelltopp.jpg
Ukjent
folk_hoyvogn.jpg
Slåttefolk.
folkemengde.jpg
Ungdomsstemne i Sauland?
folkemengde_sauland.jpg
Ungdomsstemne i Sauland?
folkemengde_sauland_2.jpg
Ungdomsstemne i Sauland?
folkemengde_sauland_3.jpg
Ungdomsstemne i Sauland?
fossheim.jpg
Fossheim.
Landhandel ved Omnesfossen
fossheim2_utsnitt.jpg
Fossheim.
Landhandel ved Omnesfossen
Utsnitt
fotball_folk.jpg
Fotballkamp i Sauland - publikum
fotballag.jpg
Fotballkamp i Sauland. Banen var der kommunehuset ligger i dag.
fotballag2.jpg
Fotballkamp i Sauland. Banen var der kommunehuset ligger i dag.
fotballag3.jpg
Fotballkamp i Sauland. Banen var der kommunehuset ligger i dag.
fotballkamp.jpg
Fotballkamp i Sauland. Banen var der kommunehuset ligger i dag.
gammel_mann.jpg
Halvor Kåsa - siste husmannen i grenda.
gruppe01.jpg
Bildene er digitalisert fra glassplate-negativer
Fotograf var Mattis Omnes (1889-1958)
grustak.jpg
Rasområde. Trolig fra Ålamoen eller Limoen mot Ørvella-elva.
hage.jpg
Ned-Omnes. Frukthage Nord-øst for tunet.
hoyvogn.jpg
Slåttefolk.
Johannes Tjønnåsdalen i høyvogna.
hund.jpg
Elghund. Rohølhaugen?
innbo.jpg
Interiør, ukjent.
jente_ned-omnes.jpg
Ned-Omnes. Ragnhild?
jente_sykkel.jpg
Ned-Omnes. Anlaug? med sykkel.
jenter_burstrapp.jpg
Burstrappa på Ned-Omnes.
jenter_inne.jpg
Ukjent.
klevbergholet_2.jpg
Klevbergholet, mølle øverst i Omnesfossen
kyr_berg.jpg
Kyr i Skriun
Ned-Omnes i bakgrunnen
kyr_folk.jpg
Kanskje fra dyrsku. Slåtta i Heddal, eller i Sauland?
landskap_.jpg
Øst for Omnesfossen.
Plassen Myre oppe t.h. Kåsa t.v.
landsverk.jpg
Landsverk t.v.
landsverklia_utsnitt.jpg
Utsnitt av flombilde.
Vi skimter rydninga til hoppbakken Landsverklia i bakgrunnen.
Loevheimlunden.jpg
Løvheim. Ungdomsstemne?
lovheim.jpg
Løvheim i Sauland. Kanskje fra et ungdomsstemne.
mann_avis.jpg
Ukjent
mann_graatroye.jpg
Halvor Kåsa - siste husmannen i grenda.
mann_hest_kjerre.jpg
Ukjent.
menn_toemmerhus.jpg
Kan være plassen Kåsa ved Omnesfossen.
mylle.jpg
Mølle, interiør. Klevbegholet - eller ei mølle som stod nederst i Omnesfossen. Nedenfor nåværende bru.
ned-omnes_kaffeselskap.jpg
Selskap, Ned-Omnes.
ned-oygarden.jpg
Sauland.
Ned-Øygarden t.h. Åmotsgrenda t.v.
ned_omnes_01.jpg
Ned-Omnes
ned_omnes_02.jpg
Omnesgardene.
ned_omnes_03.jpg
Ned-Omnes.
ned_omnes_vaaronn.jpg
Ned-Omnes.
nedomnes_veg_vinter.jpg
Ned-Omnes sett fra Skriun.
Vinter.
notodde_kvindesagen.jpg
Notodden, Storgata.
1.mai?
ombord.jpg
Båt på Heddalsvatnet?
ombord2.jpg
Båt på Heddalsvatnet?
omnes_landsverk.jpg
Flom.
fra Ned-Omnes mot Landsverklia.
omnes_vaar.jpg
Ned-Omne t.h. Upp-Omnes t.v.
omnes_vinter.jpg
Omnesgardene, vinter.
omnes_vinter_2.jpg
Omnesgardene, vinter.
omnesfoss_uklar.jpg
Omnesfossen.
Fossheim landhandel t.v.
omnesgardane.jpg
Omnesgardene.
omsesfoss_bru.jpg
Tidligere bru ved Omnesfossen.
Før brua fra 1936.
sauland.jpg
Sauland.
Ysteriet/Varelaget midt i bildet.
selskap_ute.jpg
Ukjent.
sittende_kvinne_01.jpg
Ned-Omnes, ukjent
sittende_ung_mann.jpg
Ukjent.
ski-trakking.jpg
Landsverklia. etter hopprenn.
sko_hest.jpg
Ned-Omnes.
Skoing av hest.
skog.jpg
Ukjent
skriun_vinter.jpg
Skriun.
slaattonn_uskarp.jpg
Slåttefolk.
Landsverk i bakgrunnen.
snoball_jenter.jpg
Ned-Omnes.
Tenestejenter?
syklist.jpg
Syklist nær Brekka-bua i Heddal.
syklister.jpg
Syklister i tunet på Nordistugu Bøe.
Halvor Bøe t.v. Kjetil Bøe i midten.
to_jenter_hage.jpg
Ned-Omnes.
turn_uskarp.jpg
Ukjent. "Turnoppvisning".
ung_mann_bok_veranda.jpg
Fotografen -- Mattis Omnes (1889-1958)
ung_mann_bok_veranda_2.jpg
Ukjent.
ung_mann_veranda.jpg
Ukjent - Gunleik?
ungdom_flagg.jpg
Ungdomslagarrangement?
upp-omnes.jpg
Upp-Omnes.
ved_peis.jpg
Ukjent.
vinje.jpg
Vinje. Feiring av Aa.O.Vinje.
vinje2.jpg
Vinje. Feiring av Aa.O.Vinje.