Tømmerhogst med hest på Nord-Øygarden

TELEN laga eit fint oppslag om skogdagen hos Torkel og Helle Gjerde 7.3.2015

Klikk deg vidare og på bilda for å lese!

gjerde_telen_1  gjerde_telen_2