Fond for kulturminnevern i Hjartdal historielag

Hjartdal historielag  oppretta i 2014 eit fond for kulturminnevern. Hensikten med det er å gje ei stønad til dei som vil gjere noko aktivt for å ta vare på eit kulturminne, og kanskje også stimulere andre til å gjere det same. Kva er eit kulturminne? Mange forbind ordet fyrst og fremst med gamle freda bygningar, men…

God jul og godt nyttår!

Hjartdal historielag seier takk for eit innhaldsrikt år og ynskjer alle medlemmer og andre god jul og godt nyttår. Vi har hatt juleavslutning med «kjerringane» i Tuddal, og årboka er på plass. Etter nyttår held vi fram med åpent hus kvar onsdag på biblioteket i Sauland. Fleire prosjekt er på gang, så følg med! Nye…

Årboka for 2014 er her!

Etter litt forsinking kan du frå idag 28.november få kjøpt ny årbok. Ho er lagt ut på dei vanlege stadene i hjartdalsbygdene frå i dag – og kjem i bokhandlane på Notodden straks over helga.    

Årboka 2014

Nå i slutten av november er det sikkert mange som ventar den nye årboka frå historielaget. Og den skal komme om ikkje så brått. Boka er ferdig frå trykkeriet. Det som står att er innbindinga som blir gjort hos ein underlevrandør til Telemark Trykk. Nå har det seg slik at ein stor konkurs i trykkeribransjen…

Åpent hus

Vi held fram med å vere tilstades på biblioteket i Sauland kvar onsdag 18:00-20:00. Enkelte gonger kan det vere litt program, eller kanskje ei lita utflukt. Da annonserer vi dette. Elles er det berre å komme for å prate eller sitte å studere litt i det som finst i samlinga

1814-markering i Hjartdal kyrkje 17.mai

Les om 1814 her.   . I samband med gudstenesta 17.mai blei ein innramma kopi av valgdokumentet frå 1814 overrekt kyrkja. (Vi har altså ei original valgkyrkje i Hjartdal. Det har ikkje alle bygder!) Torgunn Opsal sto for dette, og her kan du lese talen ho heldt: Gratulerer med dagen! Flere har nok lagt merke til…

Årsmøtet 2014 / Årsmelding 2013

(Foto: Ivar T.Dahl) Referat frå årsmøte i Hjartdal historielag 2014. Møtet fann stad på Løvheim i Sauland, onsdag 12.mars klokka 18.30.  30 medlemmer møtte. Torkel Hytta ønska alle velkomen og leda møtet. Sak 1: Årsmelding (sjå under) Torkel Hytta la fram styret si årsmelding. Kommentarar: – Historielaget fekk ros for forslag sendt til Hjartdal kommune,…

Åpent hus

Frå april og fram til sommaren vil historielaget halde åpent for historieinteresserte  på biblioteket kvar onsdag frå kl. 18:00 til ca.20:00. Her kan ein komme for å prate, diskutere, studere materiell i samlinga og kanskje kikke på bilde. Medlemmer frå historielaget vil sørge for å låse opp, koke kaffi mv. Ta gjerne med ting som…

Brev til Hjartdal kommune om eiendomsskatt på verneverdige bygninger

Hjartdal historielag har sendt dette brevet til kommunen: Til Hjartdal kommunestyre v/rådmann Rune Engehult 3692 Sauland Hjartdal 16.mars 2014 SAK VEDR. FRITAK FOR EIENDOMSSKATT, BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI. Hjartdal historielag har tidligere kommet med et innspill i sak om eiendomsskatt. Da gjaldt det fritak for freda bygninger. Nå ser vi at det kommer en…

1814 sett frå Hjartdal

  Vi markerer nå i 2014 200-årsjubileum for det viktigaste året i Norges historie. Lokalhistorisk er det ikkje så mykje ein kan gjere ut av 1814, men litt er det. Her må vi ta utgangspunkt i Prins Christian Frederik som hadde komme til Norge i 1813 som statthaldar og potensiell konge, for å ta seg av…

Årsmøte 12.mars 2014

Årsmøtet blir på den nye Løvheim-kafeen onsdag 12.mars kl. 18:30. Vi håper så mange som mulig av medlemmene vil komme – og det er åpent for alle, så ta gjerne med de du tror kan være interesserte. Etter de vanlige årsmøtesakene serverer vi kaffe mv. Programmet ellers håper vi at vil bli ved Torkjell Sletta.…

Hjartdal 1814 – Valgkirke

HHL har sendt dette brevet til kirkevergen og saken ser ut til å ordne seg : Til Kirkeverge i Hjartdal .Bjørnstad, 3692 Sauland VEDR. VALGKIRKE I FORB. MED 1814 JUBILEET. Vi er blitt kjent med at Riksantikvaren og Riksarkivaren har tilbudt alle kirker i landet, hvor det ble foretatt valg på utsendinger til Eidsvoll i…

Kulturminneplan

Under ser ein brevet som styret sende før kommunestyret skulle drøfte kulturminneplan for Hjartdal kommune. Kommunen såg seg diverre ikkje i stand til å løyve beløpet.   Sauland 31/1-2014 Til Hjartdal kommune v/ Rådmannen. Vi viser til oppslag i Telen 21.januar om brev frå Telemark fylkeskommune, der 14 kommunar- m.a. Hjartdal – blir oppfordra til…

Årbøker til salgs

Salget av årbøkene går sin gang. Men vi vil gjerne spre kunnskapen i disse bøkene til enda flere. Hjelp oss med dette ved å kjøpe bøker. Bruk dem til gaver – og anbefal bøkene til alle som kan ha interesse av dem.  

Nye nettsider!

Nettsidene til Hjartdal historielag har vært lenge oppe og gått, men bare med nødvendige oppdateringer, og lite utvikling i design.Teknologien som blei nytta da sidene først kom på nett, er nå utdatert, og det har vært nødvendig å finne ut av nye og moderne måter å gjøre ting på. Diverse nye resultat viser seg på…